LOJB10234U Samfundsøkonomi

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Macroeconomics

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i jordbrugsøkonomi
Bacheloruddannelsen i naturressourcer

Kursusindhold

Kurset giver en bred introduktion til grundlæggende og centrale samfundsøkonomiske emner. Disse emner spiller samtidig en central rolle i den offentlige debat og er af afgørende betydning for det økonomiske klima, som den enkelte virksomhed og forbruger befinder sig i.

Kurset kan anvendes både som en afrundet introduktion til de mest basale samfundsøkonomiske problemstillinger og som et fundament for videregående samfundsøkonomiske studier.

Blandt de økonomiske spørgsmål som kurset omhandler, er:

Hvad bestemmer den samlede produktion og beskæftigelse i samfundet? Hvorfor får vi inflation, og hvilken rolle spiller inflationen? Er betalingsbalancen et problem? Hvorfor svinger økonomiske størrelser som fx BNP og arbejdsløshed over tid? Hvilken rolle spiller nationalbanken og de private banker? Hvilken rolle spiller rente og valutakurs? Kan staten styre økonomien, f.eks. arbejdsløshed, betalingsbalance, rente og valutakurs, og bør den overhovedet forsøge?

Emnerne, der bl.a. behandles er:

 • nationalregnskabet
 • bestemmelsen af nationalindkomsten i en åben og lukket økonomi
 • varemarkedet, herunder forbrug og investeringer i realkapital
 • pengemarkedet, herunder pengeefterspørgsel og pengeudbud 
 • sammenhængen mellem vare- og pengemarkedet
 • arbejdsmarkedet og dets samspil med de øvrige markeder
 • valutamarkedet og dets samspil med de øvrige markeder
 • penge- og finanspolitik i situationer med faste og flydende valutakurser
Målbeskrivelser

Viden
- udvise kendskab til størrelsesforholdene for dansk økonomi
- udvise kendskab til forskellige samfundsøkonomiske problemstillinger

Færdigheder
- definere centrale nationalregnskabsbegreber
- gøre rede for det økonomiske kredsløb
- opstille og analysere grafisk en model for en lukket økonomi på kort sigt
- opstille og analysere grafisk en model for en åben økonomi på kort sigt, herunder betydningen af forskellige valutakurssystemer
- opstille og analysere en model for, hvordan tilpasningen til kortsigtede stød foregår over tid
- analysere forskellige former for økonomisk politik i modellerne
- analysere eksogene ændringer i de økonomiske modeller

Kompetencer
- bedømme og diskutere forskellige former for økonomisk politik i de forskellige modeller
- perspektivere brugen af økonomiske modeller, deres styrker og svagheder

Annonceres på Absalon ved kursets begyndelse.

Kurset er baseret på en standardlærebog som f.eks. Burda and Wyplosz: Macroeconomics.

Kompetencer i indledende mikroøkonomi som kan fås gennem f.eks. kurserne Indledende Økonomi eller Mikroøkonomi på SCIENCE
Undervisningen består af en blanding af forelæsninger, teoretiske øvelser og diskussion af aktuelle økonomiske problemstillinger
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 137
 • Øvelser
 • 24
 • Eksamen
 • 3
 • I alt
 • 206
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
---
Krav til indstilling til eksamen

2 afleveringsopgaver skal godkendes

Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Du må medbringe 4 A4 siders noter. Siderne skal være med standardmarginer og standardskriftstørrelse (ikke mindre en skriftstørrelse 11). Siderne må indeholde skrift, formler og figurer.

Lommeregner med slettet hukommelse er tilladt.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Som ordinær eksamen. Ved 10 eller færre tilmeldte til reeksamen vil eksamensformen være mundtlig eksamination af 20 - 30 minutters varighed uden forberedelse og uden hjælpemidler.

Har den sturende ikke fået godkendt afleveringsopgaverne inden den ordinære eksamen, skal de godkendes senest tre uger inden reeksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen