JKRD14006U Politiforskning – professionspraksis og dennes effekt

Årgang 2019/2020
Kursusindhold

Formål: at den studerende tilegner sig viden om politiets rolle i samfundet, herunder særligt effekten af forskellige former for politiindsats.

Indhold:

• Politiets historie

• Teorier om politiarbejde

• Metoder i politiarbejde – virkning og effektivitet

• Evaluering af politiindsatser

Målbeskrivelser

Læringsudbytte:

Viden: Den studerende har

• Viden om politiets historie

• Viden om politiets arbejde i Danmark og internationalt

• Viden om, hvordan forskellige former for politiindsats virker

• Evne til at reflektere over, hvordan politiforskningens resultater kan bringes i spil i forhold til egen professionspraksis

 

Færdigheder: Den studerende kan

• Mestre informationsindsamling vedr. teorier og effektive metoder i politiarbejde

• Vurdere hensigtsmæssigheden af forskellige former for politiindsats i forhold til konkrete, praksisnære problemstillinger

• Formidle viden om effektiv politiindsats til andre

 

Kompetencer: Den studerende kan

• Indgå i samarbejde om iværksættelse og evaluering af konkrete politimæssige indsatser i komplekse arbejdssammenhænge inden for rammerne af en professionel etik

• Udvikle egen praksis på baggrund af teorier om politiarbejde

Underviserne er højt kvalificerede videnskabelige medarbejdere.
En del af Diplomuddannelsen i Kriminologi
  • Kategori
  • Timer
  • Seminar
  • 68,75
  • Undervisningsforberedelse
  • 68,75
  • I alt
  • 137,50
Point
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 12 døgn
Skriftlig uden tilsyn (hjemmeopgave), 12 døgn
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Bedømmelse: Individuel bedømmelse med intern vurdering efter gældende karakterbekendtgørelse