JKRD14006U  Politiforskning – professionspraksis og dennes effekt

Årgang 2018/2019
Kursusindhold

Formål: at den studerende tilegner sig viden om politiets rolle i samfundet, herunder særligt effekten af forskellige former for politiindsats.

Indhold:

 • Politiets historie
 • Teorier om politiarbejde
 • Metoder i politiarbejde – virkning og effektivitet
 • Evaluering af politiindsatser
Målbeskrivelser

Læringsudbytte:

Viden: Den studerende har

 • Viden om politiets historie
 • Viden om politiets arbejde i Danmark og internationalt
 • Viden om, hvordan forskellige former for politiindsats virker
 • Evne til at reflektere over, hvordan politiforskningens resultater kan bringes i spil i forhold til egen professionspraksis

 

Færdigheder: Den studerende kan

 • Mestre informationsindsamling vedr. teorier og effektive metoder i politiarbejde
 • Vurdere hensigtsmæssigheden af forskellige former for politiindsats i forhold til konkrete, praksisnære problemstillinger
 • Formidle viden om effektiv politiindsats til andre

 

Kompetencer: Den studerende kan

 • Indgå i samarbejde om iværksættelse og evaluering af konkrete politimæssige indsatser i komplekse arbejdssammenhænge inden for rammerne af en professionel etik
 • Udvikle egen praksis på baggrund af teorier om politiarbejde
Underviserne er højt kvalificerede videnskabelige medarbejdere.
En del af Diplomuddannelsen i Kriminologi
Point
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 12 døgn
Skriftlig uden tilsyn (hjemmeopgave), 12 døgn
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Bedømmelse: Individuel bedømmelse med intern vurdering efter gældende karakterbekendtgørelse

 • Kategori
 • Timer
 • Seminar
 • 68,75
 • Undervisningsforberedelse
 • 68,75
 • I alt
 • 137,50