JJUB57009U Obligationsret

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Law of Obligations

Kursusindhold

Undervisningen i faget omfatter primært parternes retsstilling inter partes. Af centrale emner fremhæves særligt misligholdelsesformer og –beføjelser samt ophørsmåder i form af modregning og forældelse mv . De grundlæggende principper om kreditor-og debitorskifte indgår også i undervisningen.

Målbeskrivelser

For at opnå karakteren 12, skal den studerende – i det omfang, det er relevant for præstationen ved den skriftlige eksamen, jf. nærmere herom neden for pkt. 7 – kunne:

 

 • Forklare centrale, nationale obligationsretlige grundbegreber og retsregler samt disses indbyrdes systematiske sammenhæng og begrundelse;
 • Forklare hensynene bag centrale, nationale obligationsretlige grundbegreber og retsregler samt deres begrundelse;
 • Identificere obligationsretlige problemstillinger i et konkret retsforhold;
 • Analysere og vurdere retsforholdet i forhold til de relevante obligationsretlige retskilder samt argumentere for flere forskellige mulige løsninger og træffe et sagligt argumenteret valg mellem disse;
 • Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt og på en struktureret og sammenhængende måde;
 • Besvare konkrete obligationsretlige spørgsmål;
 • Beskrive og anvende relevante argumenter for og imod en konkret obligationsretlig problemstilling;  
 • Analysere den mulige anvendelse af principperne i udvalgte formueretlige regler om digitale ydelser på andre ydelser, samt
 • Koncipere klausuler om obligationsretlige problemstillinger, herunder om digitale ydelser. 

Torsten Iversen: Obligationsret 1. Del (2019) kap. 1.1-1.4, 2.1, 2.3-2.5, 4, 5.1, 5.3-5.4, 5.5.3-4, 5.6-8 og 6-7. 271 sider. Kap. 3 er kursorisk læsning.

Torsten Iversen: Obligationsret 2. Del (2019) kap. 6-7, 8.1-8.28.4-8.6, 9.1-9.5.2, 9.5.4, 9.6, 10, 12 (dog ikke 12.4.2.1) -13 og 15. 288 sider. Kap. 11 er kursorisk læsning.

Bo von Eyben & Peter Mortensen: Lærebog i Obligationsret II (2022) kap. 11.1-11.3, 12.1, 13 og 14. 206 sider.

Kim Frost: Om retten og pligten til naturalopfyldelse. TfR nr. 1-2/2013 s. 94-144.

Pensum udgør i alt ca. 800 sider.

 

Det er ulovligt at dele digitale studiebøger med hinanden uden tilladelse fra rettighedshaver.

Yderligere oplysninger om bl.a. læseplaner, undervisningsopgaver m.v. kommer senere på fagets hjemmeside.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 20
 • Forberedelse (anslået)
 • 376
 • Seminar
 • 54
 • I alt
 • 450
Ikke relevant
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve, 5 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Skriftlig med tilsyn, 5 timer
Hjælpemidler


Læs en beskrivelse af de enkelte eksamensformer, herunder formkrav, omfang og frister i eksamenskataloget 

Læs om praktiske eksamensforhold på KUnet

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

10. januar 2025

Reeksamen

18. februar 2025