JJUB55118U Selskaber og kapitalmarked

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Company Law and capital market

Kursusindhold

Faget giver en indføring i selskabsretten, herunder regnskabsret, og kapitalmarkedsret, hvilket giver en fundamental forståelse for disse områder og samspillet mellem dem.
Faget introducerer en række grundlæggende principper, hvilket giver mulighed for progression i forhold til disse fag på KA, navnlig de to store fag Selskabsret og Kapitalmarkedsret, men også de mange øvrige fag på kandidatdelen, hvor selskabsret eller finansret spiller en rolle. Denne grundlæggende viden forudsættes ofte bekendt for disse fag på KA, og det anbefales derfor, at man har fulgt dette fag på BA og er bekendt med pensum, såfremt man ønsker at følge fagene på KA.
For selskabsret præsenteres selskabsformerne med fokus på finansiering, hæftelse og ledelse.
For regnskabsret præsenteres regnskabet og dets bestanddele, samt hvordan regnskabet bruges i juridiske sammenhænge.
For kapitalmarkedsret præsenteres kapitalmarkedets aktører og indretning.
Endvidere præsenteres myndigheder i DK og EU, herunder EU’s finansielle tilsynssystem (ESFS), samt hvordan der reguleres.

Faget lægger vægt på at give de studerende en selvstændig forståelse for de grundlæggende principper på disse områder, hvilket efterprøves ved en mundtlig eksamen uden forberedelse.

Målbeskrivelser
 • Redegøre for og forklare de grundlæggende principper for reguleringen af selskaber.
 • Redegøre for og forklare de grundlæggende principper for reguleringen af kapitalmarkeder og de finansielle aktører.
 • Redegøre for og forklare den juridiske anvendelse af regnskaber, navnlig i selskabsretten.
 • Identificere og analysere de grundlæggende hensyn og interesser, der bestemmer indretningen af markeder i en markedsøkonomi.
 • Redegøre og forklare for de hensyn, der ligger bag reguleringen af selskaber og kapitalmarked, og for valget af reguleringsinstrumenter og myndigheder.
 • Redgøre for de relevante myndigheder, deres myndighedsområde og indretningen af tilsynet i EU og på det nationale plan.
 • Redegøre for og forklare, hvordan der reguleres, herunder identificere hvilke metoder der bruges, og hvilke fordele og ulemper de forskellige former for regulering indebærer, herunder forskellen mellem privat og offentligretlig regulering.
 • Redegøre og sammenhængende forklare fordele og ulemper ved de enkelte selskabsformer og analysere de forskellige interessenters bevæggrunde for og kommercielle interesser i valg af selskabsform
 • Analysere et regnskab og forholde sig kritisk til de valg, som regnskabet repræsenterer samt redegøre sammenhængende for regnskabets brug i juridisk sammenhæng
 • Redegøre for indretningen af kapitalmarkedet og for de enkelte aktørers roller på markedet, og analysere de interesser, der tilgodeses ved reguleringen.

Jesper Lau Hansen, Introduktion til selskabsretten og kapitalmarkedsretten, 3. udg., DJØF Forlag.
 

J. Ravn Elkjær, Årsrapport og virksomhedsanalyse, Kapitel I-VI, Karnov Group, (9. udg.), 2020

 

Det er ulovligt at dele digitale studiebøger med hinanden uden tilladelse fra rettighedshaver.

Der anvendes gruppearbejde, cases og studenterpræsentationer.
Faget er meget populært og udbydes derfor på flere hold hvert semester. De forskellige hold har undervisning på forskellige tidspunkter af dagen for at tilgodese de studerendes ønske om fleksibilitet, herunder i forbindelse med studiejobs. Alle fag følger samme undervisningsplan.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 340,5
 • Seminar
 • 72
 • I alt
 • 412,5
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min
Prøveformsdetaljer
Mundtlig eksamen uden forberedelse, 20 minutter
Hjælpemidler

Læs en beskrivelse af de enkelte eksamensformer, herunder formkrav, omfang og frister i eksamenskatalogget

Læs om praktiske eksamensforhold på KUnet

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Uge 3 - mandag, tirsdag, onsdag

Reeksamen

Uge 8 - onsdag, torsdag, fredag