JJUA55301U Databeskyttelsesret

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Data Protection Law

Kursusindhold

Faget beskæftiger sig med reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. Forløbet er opdelt i følgende temaer:

 • Databeskyttelsesrettens historik og baggrund
 • De databeskyttelsesretlige retskilder
 • Databeskyttelsesforordningens og databeskyttelseslovens anvendelsesområder
 • De databeskyttelsesretlige aktører, især den dataansvarlige og databehandleren
 • Krav til behandling af personoplysninger – de grundlæggende behandlingsprincipper (hvordan må personoplysninger behandles?)
 • Krav om behandlingsgrundlag og hjemmel til behandling af særlige kategorier af personoplysninger (hvornår må personoplysninger behandles?)
 • De registreredes rettigheder
 • Ansvarlighedsprincippet og complianceregulering, f.eks. reglerne om databeskyttelse gennem design og indstillinger, kravet om risikovurdering, konsekvensanalyse, udarbejdelse af fortegnelse og udnævnelse af en databeskyttelsesrådgivere (DPO’ere)
 • Tredjelandsoverførsler
 • Håndhævelse, dvs. tilsyn, kontrol og sanktioner

 

Målbeskrivelser

- Den studerende skal kende reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven og kunne redegøre for disses fortolkning i lyset af tilknyttet praksis fra EU-Domstolen og Datatilsynet samt administrative forskrifter, herunder guidelines fra Det Europæiske Databeskyttelseråd (viden).

- Den studerende skal yderligere kunne identificere databeskyttelsesretlige problemstillinger, og kunne angive, hvordan disse skal løses ved anvendelse af de relevante retskilder (færdigheder).

- Endelig skal den studerende erhverve kompetencer til at rådgive dataansvarlige og databehandlere i både den offentlige og private sektor, dvs. bidrage til compliancearbejde (kompetencer) samt at kunne repræsentere registerede eller grupper af registrede.

Grundlæggende databeskyttelsesret af Hanne Marie Motzfeldt, DJØF Forlag, februar 2022, samt supplerende mateialesamling, ca. 375 sider.

 

Undervisningen er tilrettelagt som blended learning med flipped classroom, hvorfor der indgår en række e-læringsaktiviteter samt casearbejde ved tilstedeværelsesundervisningen. Hertil kommer elementer af problembaseret læring i forbindelse med udarbejdelse af studenteroplæg.
Tideligere Persondataret
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 178,25
 • Seminar
 • 28
 • I alt
 • 206,25
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Prøveformsdetaljer
Mundtlig eksamen uden forberedelse, 20 minutter
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Efterår: uge 51 - onsdag, torsdag, fredag

Forår: info følger

Reeksamen

Efterår: uge 5 - onsdag, torsdag, fredag

Forår: info følger