JJUA55297U Bæredygtighed for jurister

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Sustainability for lawyers

Kursusindhold

Kurset vil omfatte de mange reguleringer om bæredygtighed, som er gældende i dag eller er på tegnebrættet.
Det gælder globale tiltag, EU-reguleringer samt national regulering i Danmark og enkelte eksempler fra andre lande. Desuden reglernes betdning for de involverede aktører.

 • Bæredygtighed - formål med reglerne
 • Det retlige landskab - den juridiske værktøjskasse
 • Globale regelsæt - FN, OECD, Parisaftalen, Global Compact mv.
 • EU- regler om klima – taxonomiforordningen
 • EU- regler om finansområdet - Disclosurefordninger og MiFID
 • EU-regler om rapportering – Sustainable reporting (CSRD), EFRAG
 • Overvejelser om lovpligtig due diligence
 • Overvejelser om Sustainanbel Corporate Governance
 • Danske regler – årsregnskabsloven, Corporate governance, NCP-systemet mv.
 • Udsyn over relevante nationale regler – UK, Norge, Frankrig, Tyskland
 • Hvad betyder reglerne for staterne, virksomhederne (herunder SMV)
 • Hvad bringer fremtiden?
Målbeskrivelser

Viden om bæredygtighedsreguleringen på globalt, nationalt og EU-plan, herunder den juridiske værkstøjskasse, der anvendes. 
Desuden viden om reguleringen af henholdsvis ESG, Environment/klima, Social/​menneskerettigheder/​arbejdstagerrettigheder, Governance, herunder anti-korruption.

Færdigheder mht at identificere de relevante, meget omfattende retskilder og anvende dem på de enkelte områder.
Desuden færdigheder mht at identificere de bagvedliggende hensyn og implementeringen hos hhv stater, virksomheder og personer.

Kompetencer til at rådgive om bæredygtighedsreguleringen og dens relevans for forskellige aktører og til at applikere reglerne på konkrete situationer og cases. 

Linda Nielsen: Forventet lærebog på ca. 150-200 sider ”Bæredygtighed - en dynamisk regulering” (som jeg er i gang med) samt forskningsartikel på ca. 25 sider indleveret til Erhvervsjuridisk Tidsskrift:  ”Regulering af en bæredygtig fremtid”.

Hertil kommer diverse aktuelle artikler, efterhånden som reglerne bliver vedtaget og uddrag af relevante regler, særligt EU-regulering, i alt 375 sider. 

Studenterpræsentationer, case-arbejde, oplæg fra personer, der arbejder med bæredygtighed i praksis.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 178,25
 • Seminar
 • 28
 • I alt
 • 206,25
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min.
Prøveformsdetaljer
Mundtlig eksamen uden forberedelse, 20 minutter
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Uge 43

Reeksamen

Uge 4 - mandag, tirsdag, onsdag