JJUA55256U Juridisk kommunikation og retorik

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Legal Communication and Rhetoric

Kursusindhold

At kommunikere klart og præcist, enkelt og overbevisende er helt afgørende for din succes som jurastuderende og som færdig jurist. De fleste juristarbejdspladser lægger i dag afgørende vægt på, at de folk, de ansætter, foruden at være dygtige jurister også er kompetente formidlere og bevidste sprogbrugere. Kurset udstyrer dig med de teorier, der skal til, for at du opnår en kritisk bevidsthed om forskellige retoriske virkemidler især i skriftlig kommunikation, og giver dig redskaberne til at bruge dem i praksis.

Kurset giver dig en grundlæggende forståelse for juridiske tekstgenrer og det juridiske sprogs særlige kendetegn og lærer dig at forholde dig kritisk til den traditionelle juridiske stil – kancellisproget. Hvorfor skriver jurister så snørklet, når det kan gøres enkelt? Hvorfor fremstiller de ofte en sag kedeligt og uforståeligt, når det kan gøres forståeligt og overbevisende? Og er det altid berettiget at kritisere det juridiske sprog eller findes der undertiden gode grunde til at fastholde fagsprogets præcision, uforståelighed og utilgængelighed?

AI anvendes i stigende grad på både offentlige og private juristarbejdspladser. Der er store forventninger til, at AI kan medvirke til at skabe en mere ensartet retsanvendelse og dermed en større formel retssikkerhed. Men hvad betyder AI for kommunikationen med borgerne og deres oplevelse af at blive hørt og forstået? En kritisk stillingtagen til benyttelsen af AI og af digitale løsninger indgår som et element i undervisningen.

Undervisningen indeholder både teori og praksis, og vi lægger i undervisningen vægt på, at du ikke bare bliver god til at gengive teorierne, men også bliver god til at omsætte teorierne til praktisk kommunikation. Klar og overbevisende juridisk kommunikation kræver teoretisk viden og praktisk kunnen.
 

Undervisningen kan følges af KA-studerende på alle semestre.  

Kurset indgår som en del af iCourts Excellence Programme (se under bemærkninger nedenfor).

Målbeskrivelser

Viden:

 • Redegøre for forskellige kommunikationsteorier og kommunikationsteoriernes udvikling over tid.
 • Beskrive elementerne i en kommunikationssituation, med særlig henblik på at bestemme deres indbyrdes relationer, herunder relationen mellem skribent og læser og mellem det retoriske problem og formålet med en tekst eller tale.
 • Med udgangspunkt i eksisterende kommunikationsteorier at redegøre for de særlige vilkår, der gælder for juridisk kommunikation, herunder den indflydelse, retssystemet, den juridiske profession og juridiske institutioners autoriet har for juridisk kommunikation.
 • Redegøre for de genrekonventioner, der gælder for forskellige juridiske tekstgenrer.
 • Redegøre for forskellige opfattelser af, hvad der gør en tekst klar og præcis.
 • Identificere kancellisprogets syntaktiske og terminologiske elementer.

 

Færdigheder:

 • Omskrive kancellisproget til et mere forståeligt og enkelt sprog.
 • Kompensere for det juridiske skriftsprogs distance til læseren.
 • Anvende udvalgte kommunikationsteoretiske virkemidler til at opfylde forskellige kommunikative formål og målgruppebehov, herunder teorier om relevans og selektion, disposition, argumentation, topik og pointestyring.
 • Formulere juridiske tekster, som er tilpasset kommunikationssituationen.
 • Analysere den indflydelse AI og digitale løsninger har på moderne juridisk kommunikation
   

Kompetencer:

 • På baggrund af en konkret kommunikationsopgave argumentere for forskellige løsninger til forskellige formål, genrer, medier og målgrupper
 • Foretage en kritisk afvejning af de relevante teorier og metoder og træffe et sagligt begrundet valg af de teoretiske og praktiske løsninger
 • Perspektivere konkrete kommunikationsløsninger på en måde, der viser overblik og indsigt i fagets teorier og metoder
 • Forholde sig relevant kritisk til eksisterende genrekonventioner i juridisk kommunikation

Undervisningen bygger på to grundlæggende lærerbøger, som anskaffes:

Christina Pontoppidan: Gør Teksten Klar. Principper for Klart Skriftsprog. København 2013.

Jonas Gabirelsen & Tanja Juul Christiansen: Talens magt. Indføring i mundtlig retorik. Hans Reitzels Forlag 2010

Desuden omfatter pensum en samling af forskningsartikler og en tekst- og materialesamling, som vil blive tilgængelige på Absalon.

I alt 375 sider.

 

Det er ulovligt at dele digitale studiebøger med hinanden uden tilladelse fra rettighedshaver.

I undervisningen indgår der studenter-præsentationer af det teoretiske stof, praktiske retoriske øvelser ”på gulvet”, skriftlige analyseopgaver og processkrivning på stedet og hjemmeopgaver. Vi lægger i undervisningen stor vægt på en vekslevirkning mellem teoretiske oplæg, gruppearbejde, plenumdiskussioner og problembaserede praktiske øvelser.
Bemærk: faget har ændret navn fra 'Klar og Overbevisende Juridisk Kommunikation'.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 178,25
 • Seminar
 • 28
 • I alt
 • 206,25
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Hjemmeopgave , 1 døgn
Prøveformsdetaljer
Stillet individuel opgave, 1 døgn
Hjælpemidler

Læs en beskrivelse af de enkelte eksamensformer, herunder formkrav, omfang og frister i eksamenskataloget
 

Læs om praktiske eksamensforhold på KUnet

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

7.-8. januar 2025

Reeksamen

13.-14. februar 2025