JJUA55248U Udvidet forvaltningsret

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Advanced Administrative Law

Kursusindhold

Kurset udgør en overbygning på den undervisning i forvaltningsretlige problemstillinger, som er en del af bacheloruddannelsen. Det tilsigter at give de studerende et indgående kendskab til komplekse dele af forvaltningsretten og en detailviden om den praktiske anvendelse af forvaltningsrettens regler og principper. Der er et stigende antal forvaltningssager ved domstolene, og kurset har bl.a. i det lys relevans for mange slags jurister, herunder f.eks. advokater, jurister ansat ved anklagemyndigheden og jurister ansat inden for den offentlige forvaltning.   

Kurset tilsigter endvidere at udbygge den viden om digital forvaltning, som de studerende har fra bacheloruddannelsen. Hertil kommer en praktisk indføring i arbejdsformen i den moderne offentlige myndighed i stat og kommune. 

Kurset vil bl.a. bestå i en behandling af en række af forvaltningsrettens grundlæggende problemstillinger, som betydeligt mere indgående bygger videre på deltagernes viden fra forvaltningsretten på bacheloruddannelsen. Dette gælder bl.a. mht. lovfortolkning og skønsafvejning, kravene til sagsoplysning og EU-retlige krav til forvaltningsorganerne. Også det nye whistleblower direktiv og betydningen for offentlige myndigheder vil blive inddraget i undervisningen. Herudover vil en række andre emner blive gennemgået som f.eks. udfordringerne ved digital forvaltning, myndigheders erstatningsansvar, reglerne for offentligt ansattes ytringsfrihed og meddelefrihed samt kravene til embedsmænds neutralitet og loyalitet. Hertil kommer en række yderligere problemstillinger.

Målbeskrivelser
 • Redegøre for forvaltningens opbygning og funktion i stat og kommune
 • Identificere og analysere komplekse forvaltningsretlige problemstillinger med inddragelse af relevante faktiske omstændigheder og relevante retskilder
 • Redegøre for de relevante forvaltningsretlige sondringer
 • Argumentere for forskellige forvaltningsretlige løsninger og træffe et fagligt begrundet valg mellem disse
 • Træffe lovlige og rigtige afgørelser inden for det forvaltningsretlige område
 • Redegøre og argumentere for løsningsmodeller i forhold til de etiske problemstillinger som man møder i den offentlige forvaltning
 • Identificere og analysere problemstillinger og udfordringer i forhold til digitalisering af sagsbehandling og afgørelsesvirksomhed
 • Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde.

Pensum består fortrinsvis af artikler, hvortil kommer udvalgte primære retskilder i form af uddrag af betænkninger. Alt materialet offentligt tilgængeligt på internettet eller på biblioteket, herunder på diverse internetplatforme.

 

Det er ulovligt at dele digitale studiebøger med hinanden uden tilladelse fra rettighedshaver.

Der forudsættes en aktiv deltagelse fra de studerende.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 178,25
 • Seminar
 • 28
 • I alt
 • 206,25
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min.
Prøveformsdetaljer
Mundtlig eksamen uden forberedelse, 20 minutter
Hjælpemidler

Læs en beskrivelse af de enkelte eksamensformer, herunder formkrav, omfang og frister i eksamenskataloget


Læs om praktiske eksamensforhold på KUnet

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Uge 43

Reeksamen

Uge 4 - mandag, tirsdag, onsdag