JJUA55173U Specialiseret erstatningsret

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Specialised Law of Torts

Kursusindhold

Faget fokuserer på erstatningsretlige grænseområder, dels mellem erstatning og kontrakt, dels mellem privatret og offentlig ret. Konkrete fokusområder er pt. professionsansvar, produktansvar og offentlige myndigheders erstatningsansvar, alle i et ”grænseområde” – perspektiv. Det bygger ovenpå den grundviden, man opnår på bachelordelen om navnlig erstatningsret, kontraktsret og dele af den offentlige ret.

Målbeskrivelser

Viden:

Den studerende får viden om:

 • Visse erstatningsretlige grundfigurerer på tværs af juridiske discipliner,
 • Om retsvidenskab som akademisk disciplin
 • Konkrete specialområder

 

Færdigheder:

Den studerende bliver i stand til at:

 • Anvende juridisk metode til at løse komplekse juridiske opgaver
 • Træffe kvalificerede retlige beslutninger
 • Reflektere kritisk over trufne afgørelser

 

Kompetencer:

Den studerende opnår kompetence til at:

 • Gennemføre retsvidenskabelige analyser selvstændigt på specialeniveau
 • Analysere og løse komplicerede retlige problemstillinger inden for området
 • Bernhard Gomard, Moderne erstatningsret, 2002, 100 sider.
 • Ulfbeck: Erstatningsretlige grænseområder, 3. udgave 2021: 250 sider.
 • Materialesamling, 300 sider.

 

Pensum omfatter cirka 600 sider.

Der indgår case arbejde samt studenter præsentationer
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 356,5
 • Seminar
 • 56
 • I alt
 • 412,5
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)

De studerende får individuel feedback på studenterfremlæggelser og kollektiv feedback på mindre opgaver, der løses i grupper i timerne eller som forberedelse til disse.

Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min
Mundtlig eksamen uden forberedelse, 20 minutter
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

efterår: uge 51, 2021 - mandag, tirsdag, onsdag

forår: info følger

Reeksamen

efterår: uge 5, 2022 - onsdag, torsdag, fredag

forår: info følger