JJUA55164U Personskadeerstatning

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Personal Injury Claims

Kursusindhold

Reglerne om personskadeerstatning er et retsområde med stor samfundsmæssig betydning og er samtidig et felt, hvor udviklingen er gået i retning af et stadig tættere samspil mellem privatretlige og offentligretlige regler.

 

Faget fokuserer på følgende delemner:

 • Ansvarsgrundlag
 • Årsagssammenhæng og bevis herfor
 • Anvendelsen af sagkyndig bistand fra offentlige og halvoffentlige instanser som for eksempel Retslægerådet og Arbejdsskadestyrelsen.
 • Opgørelsen af selve kravet efter reglerne i EAL og ASL og det tætte samspil mellem de privatretlige og offentligretlige regler i denne sammenhæng.

 

Faget bygger ovenpå den grundlæggende erstatningsret, der ligger på 1. år af studiet.

Målbeskrivelser

Viden:

Den studerende skal kunne redegøre for de grundlæggende regler om ansvarsgrundlag, årsagssammenhæng og opgørelse af personskadeerstatninger, herunder for samspillet mellem de privatretlige og offentligretlige regler.

Færdigheder:

Den studerende skal kunne identificere relevante retskilder samt afgøre enkle personskaderetlige spørgsmål

Kompetencer:

Den studerende skal kunne analysere og træffe afgørelser i større, komplekse personskade sager samt rådgive om personskadespørgsmål.

Materialesamling bestående af artikler samt uddrag af monografier og lovkommentarer

Samlet pensum ca. 350 sider

Der indgår case arbejde samt studenterpræsentationer.
Faget kan indgå som en specialisering inden for erstatningsretten og ses i sammenhæng med faget Specialiseret erstatningsret, Erstatning ved maritime ulykker, Forsikringsret og faget Erstatning i forsikringsretlig belysning på bachelordelen.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 178,25
 • Seminar
 • 28
 • I alt
 • 206,25
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)

De studerende får individuel feedback på fremlæggelser samt kollektiv feedback på mindre opgaver, der løses i grupper i timerne samt som forberedelse til disse.

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Mundtlig eksamen uden forberedelse, 20 minutter
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Uge 43, 2020

 

Reeksamen

Uge 4, 2021 - mandag, tirsdag, onsdag