JJUA55153U Køb og salg af virksomheder

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Purchase and Sale of Companies

Kursusindhold

Virksomheder kan handles under mange forskellige former. Handlen kan opstå spontant eller som følge af en struktureret proces. Der har udviklet sig en særlig praksis om virksomhedshandler og blandt advokater er der opstået særlige Mergers and Acquisitions (M&A) afdelinger med en særlig brug af kontrakter. Inden for private equity varetager kapitalfonde og andre professionelle investorer virksomhedsopkøb ud fra en kortere tidshorisont, hvilket også har udviklet egne sædvaner og kontraktsformer. Formålet med faget er at præsentere køb og salg af virksomheder og ad den vej give et praktisk indblik i, hvordan sådanne kontrakter tager form, hvordan processen forløber og håndteres, og hvordan kontrakterne normalt indrettes.

Målbeskrivelser

Den studerende skal kunne:

 • Identificere de vigtigste juridiske problemstiller i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse og redegøre for, hvorledes disse håndteres i processen
 • Identificere de vigtigste hensyn i kontraktforhandlingerne og forklare de grundlæggende principper bag de anvendte kontrakter
 • Redegøre for de væsentligste hensyn bag strukturen ved private equity og kapitalfondes investeringer, herunder corporate governavnce, incitamentsmodeller og den tilknyttede tidshorisont for private equity investeringer
 • Analysere og redegøre for reglerne for virksomhedsoverdragelser, som involverer børsnoterede virksomheder, herunder reglerne om overtagelsestilbud, samt anbefalinger for god selskabsledelse
 • Redegøre for de involverede hensyn og interesse bag virksomheders brug af børsen (going public/going private)
 • Analysere og identificere de involverede aktørers interesser og redegøre for, hvordan disse værnes af enten kontrakter eller lovgivning
 • Kunne analysere og anvende de standardkontrakter, der anvendes ved virksomhedshandler
 • Kunne anvende og redegøre for de forskellige købesummekanismer ved virksomhedsoverdragelser og i den forbindelse kunne identificere og anvende væsentlige nøgletal til brug for opgørelsen af en købesummen samt forstå nøgletals sammenhæng med regnskabet

Tomas Krüger Andersen, Private Equity, 1. udg.

Hansen & Lundgreen, Køb og salg af virksomheder, 6. udg.

Hertil kommer en række standardkontrakter og paradigmer.

Der forventes øget brug af casebaseret gruppearbejde samt brug af øvelsesopgaver til forberedelse af skriftlig eksamen samt til brug for feedback.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 356,5
 • Seminar
 • 56
 • I alt
 • 412,5
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Skriftlig tilsynseksamen, 4 timer
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Følgende hjemmesider er tilladt at tilgå under eksamen:

Digitaleksamen: www.eksamen.ku.dk

Skat: www.skat.dk

Skatteministeriet: www.skm.dk

Folketinget: www.ft.dk

Retsinformation: www.retsinformation.dk

Karnov: www.karnovgroup.dk

Gyldendals ordbøger: www.ordbog.gyldendal.dk

EU-domstolens hjemmeside: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/index.html

Danske domstoles hjemmeside: http://www.domstol.dk/Pages/default.aspx

EURLEX, der er EU-lovdatabasen: https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=da

Folketinget for love og lovforarbejder: https://www.ft.dk/

Finanstilsynets hjemmeside, der rummer lovstof og adm. afgørelser: https://www.finanstilsynet.dk/

Erhvervsstyrelsen, der er som nr. 4: https://erhvervsstyrelsen.dk/

ESMAs hjemmeside, der ligeledes indeholder lovstof og retningslinjer (dvs. vejledninger): https://www.esma.europa.eu/

EBAs hjemmeside, som nr. 6: https://eba.europa.eu/

EIOPAs hjemmeside, som nr. 6: https://eiopa.europa.eu/

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

6. januar 2022

Reeksamen

15. februar 2022