JJUA55152U Konkurrenceret

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Competition Law

Kursusindhold

Kurset henvender sig til studerende, der efterspørger en stærk kompetence indenfor konkurrenceret, herunder både dansk og EU konkurrenceret samt den underliggende økonomiske teori. Kurset er en overbygning på det grundlæggende BA kursus i Konkurrence- og Markedsføringsret, men forudsætter ikke gennemførelse heraf. Kurset er således langt mere målrettet end BA faget og repræsenter en betydelig progression i niveauet.

Endelig kan det nævnes at kurset vil være rettet både mod studerende på jura og cand.soc. samt vil inddrage økonomisk teori. Faget rummer således et interdisciplinær element.

Målbeskrivelser

Fagets mål er, at den studerende skal kunne:

 

Viden:

 • Beskrive konkurrencerettens hovedsøjler, dvs. karteller, misbrugs af dominerende stilling og fusionskontrol og de væsentligste forskelle mellem disse.
 • Redegøre for de konkurrenceretlige retskilder og deres interne rangorden.

 

Færdigheder:

 • Identificere brugen af økonomisk teori i en konkurrenceretlige kontekst og betydningen for håndhævelsen af reglerne.
 • Identificere betydningen af forskellige retskilder og deres betydning for retsdannelsen.
 • Analysere konkrete konkurrenceretlige problemstillinger, herunder hvordan den økonomiske teori og retskilderne spille ind.

 

Kompetencer:

 • Argumentere for forskellige fagligt begrundede løsninger og foretage en kritisk afvejning af de retlige argumenter.
 • Christian Bergqvist Konkurrenceretten DJØF 2023
 • Undervisningsnote vedr. fusionskontrol

 

Det er ulovligt at dele digitale studiebøger med hinanden uden tilladelse fra rettighedshaver.

Undervisningen vil inddrage mindre cases, som de studerende skal forberede.
Faget er beslægtet med BA-valgfaget Konkurrence og markedsføringsret, KA-fagene EU Competition law samt State Aid Law. Faget kræver dog ikke at nogle af disse er taget eller gennemført. KA-fagene Konkurrenceret og EU Competition law er dog gensidig udelukkende.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 356,5
 • Seminar
 • 56
 • I alt
 • 412,5
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Undervisningen vil inddrage mindre cases, som de studerende skal forberede.

Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min.
Prøveformsdetaljer
Mundtlig eksamen uden forberedelse, 20 minutter
Hjælpemidler

 

Læs en beskrivelse af de enkelte eksamensformer, herunder formkrav, omfang og frister i eksamenskataloget
 

Læs om praktiske eksamensforhold på KUnet
 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Uge 3 - mandag, tirsdag, onsdag

Reeksamen

Uge 8 - tirsdag, onsdag, torsdag