JJUA55152U  Konkurrenceret

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Competition Law

Kursusindhold

Kurset henvender sig til studerende, der efterspørger en stærk kompetence indenfor konkurrenceret, herunder både dansk og EU konkurrenceret samt den underliggende økonomiske teori. Kurset er en overbygning på det grundlæggende BA kursus i Konkurrence- og Markedsføringsret, men forudsætter ikke gennemførelse heraf. Kurset er således langt mere målrettet end BA faget og repræsenter en betydelig progression i niveauet. Derudover vil lærebogen i første omgang være på engelsk, med relevante relateringer til danske ret. Endelig kan det nævnes at kurset vil være rettet både mod studerende på jura og cand.soc. samt vil inddrage økonomisk teori. Faget rummer således et interdisciplinær element.

Målbeskrivelser

Fagets mål er, at den studerende skal kunne:

Viden:

 • Beskrive konkurrencerettens hovedsøjler, dvs. karteller, misbrugs af dominerende stilling og fusionskontrol og de væsentligste forskelle mellem disse.
 • Redegøre for de konkurrenceretlige retskilder og deres interne rangorden.

 

Færdigheder:

 • Identificere brugen af økonomisk teori i en konkurrenceretlige kontekst og betydningen for håndhævelsen af reglerne.
 • Identificere betydningen af forskellige retskilder og deres betydning for retsdannelsen.
 • Analysere konkrete konkurrenceretlige problemstillinger, herunder hvordan den økonomiske teori og retskilderne spille ind.

 

Kompetencer:

 • Argumentere for forskellige fagligt begrundede løsninger og foretage en kritisk afvejning af de retlige argumenter.

Richard Whish & David Bailey: Competition Law, Oxford, 8. udgave.

Undervisningen vil inddrage mindre cases, som de studerende skal forberede.
Faget er beslægtet med BA-valgfaget Konkurrence og markedsføringsret, KA-fagene EU Competition law samt State Aid Law. Faget kræver dog ikke at nogle af disse er taget eller gennemført. KA-fagene Konkurrenceret og EU Competition law er dog gensidig udelukkende.
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Undervisningen vil inddrage mindre cases, som de studerende skal forberede.

Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Mundtlig eksamen uden forberedelse, 20 minutter
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Efterår: uge 3, 2019 - mandag, tirsdag, onsdag - NEDLAGT E18

Forår: uge 25, 2019 - mandag, tirsdag, onsdag

Reeksamen

Efterår: uge 8, 2019 - mandag, tirsdag, onsdag - NEDLAGT E18

Forår: uge 34, 2019 - mandag, tirsdag, onsdag

 • Kategori
 • Timer
 • Seminar
 • 56
 • Forberedelse
 • 356,5
 • I alt
 • 412,5