JJUA55135U  Forsikringsret

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Insurance law

Kursusindhold

Hovedformålet med kurset er at give de studerende en indføring i den grundlæggende forsikringsret og de forsikringsretlige termer samt udvalgte forsikringstyper.

Hovedproblemstillinger omfatter:

- Forsikringsaftalens indgåelse
- Forsikringsaftalens fortolkning og opbygnig af forsikringsbetingelserne
- Forsikringens varighed
- Forsikringensbegivenheden og årsagslæren
- Opgørelse af forsikringskravet
- Specialstudier, herunder livs- og pensionsforsikring.

Målbeskrivelser

Viden:

Den studerende skal kunne redegøre for basale forsikringsretlige regler, grundprincipper og terminologi samt enkelte forsikringstypers opbygning og funktion.

Færdigheder:

Den studerende skal kunne identificere og analysere forsikringsretlige problemstillinger.

Kompetencer:

Den skal studerende skal kunne træffe komplicerede afgørelser præsenteret for en mere omfattende, konkret case.

 • Ivan Sørensen: Forsikringsret, 6. udg. 2015. Pensum er på cirka 430 sider.
 • Lærebog i erstatningsret (Eyben og Isager, 8. udgave) kapitel 14, afsnit 2
 • Materialesamling


Samlet pensum omfatter cirka 600 sider.

I øvrigt vil den overvejende del af pensum m.v. fremgå af den læseplan, der findes på fagets hjemmeside.
En egentlig pensumoversigt optages på hjemmesiden i løbet af semesteret.

Der indgår case arbejde i timerne samt studenter præsentationer
http:/​/​jura.ku.dk/​studerende/​kandidat/​fag/​forsikringsret/​ indeholder forskellige meddelelser til de studerende og relevante nye afgørelser m.v..
Herudover kan fagets materialesamling og domssamling downloades på hjemmesiden.

Hjemmeside: http:/​/​jura.ku.dk/​studerende/​kandidat/​fag/​forsikringsret/​
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Mundtlig eksamen med forberedelse, 20 minutter

Forberedelsen er casebaseret
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Efterår: uge 3, 2019 - onsdag, torsdag, fredag

Forår: uge 25, 2019 - onsdag, torsdag, fredag

Reeksamen

Efterår: uge 8, 2019 - onsdag, torsdag, fredag

Forår: uge 34, 2019 - onsdag, torsdag, fredag

 • Kategori
 • Timer
 • Seminar
 • 56
 • Forberedelse
 • 356,5
 • I alt
 • 412,5