JJUA55134U  Bank- og Finansret

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Banking and Finance

Kursusindhold

Kurset vil omfatte områderne bankret, realkredit, investering og pension. Emnerne omfatter finansvirksomheder og finansprodukter, forbrugerbeskyttelse, ledelse og kapitalforhold. Der lægges vægt på en samfundsmæssig vinkel:

 • Finansretten i samfundet samt hensynet bag reglerne
 • Det retlige landskab i Danmark samt EU rettens betydning 
 • Finansvirksomhederne, finansprodukterne, tilladelse og virksomhedsområde 
 • Bankretten - indlån, udlån og betalingsformidling, 
 • Bankretten - forbrugerbeskyttelse, ledelse og kapitalforhold
 • Bankretten - bankpakkerne og afvikling af nødlidende banker
 • Realkredit og boligbanklån, karakteristika, ligheder og forskelle
 • Realkredit - forbrugerbeskyttelse, ledelse, kapitalforhold
 • Investeringsinstitutioner og produkter
 • Investering - ledelse, forbrugerbeskyttelse, rådgiveransvar, kapitalforhold 
 • Pensionsinstitutter, pensionsprodukter, forbrugerbeskyttelse, ledelse, kapitalforhold
 • Pensioners behandling i familieforhold - særligt ved død og ved skilsmisse
 • Tilsyn, herunder Finanstilsynet, hvidvask og social ansvarlighed (CSR)
 • Nye teknologier, blockchain, bitcoin, kunstig intelligens, robotics, Fintech  mv.
Målbeskrivelser

Viden om det finansielle system, herunder de finansielle virksomheder, markeder og ydelser, samt det retlige grundlag, herunder danske og EU-retlige regelsæt, om tilladelse, ledelse, forbrugerbeskyttelse, kapitalforhold, rådgivning og afsætning m.v.

Færdigheder mht at identificere de relevante meget omfattende retskilder og anvende dem på de enkelte relevante områder og konflikter. Desuden færdigheder mht at identificere de bagvedliggende hensyn og at sætte regelsættet ind i en samfundsmæssig ramme.

Kompetencer til at rådgive om finansretlige forhold og til at se de juridiske forhold i sammenhæng med økonomiske og kommercielle forhold.

Cases samt diverse oplæg
Beslægtede fag (eventuelle beslægtede fag eller beslægtede fagområder):
Selskabsret , Kapitalmarkedsret, Finansieringsret, Pensionsret
Skriftlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)

Selvevaluering og drøftelse på holdet.

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Mundtlig eksamen uden forberedelse, 20 minutter
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Uge 12, 2019

Reeksamen

Uge 31, 2019 - mandag, tirsdag, onsdag

 

 

 

 • Kategori
 • Timer
 • Seminar
 • 28
 • Forberedelse
 • 178,25
 • I alt
 • 206,25