HVKK03282U Visuel kultur/Kunsthistorie -Kunst og Kulturforskning 2- er kulturlivet for alle – og hvem er det tilgængeligt for

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Visuel Culture/Art History: Art and Culture Research 2- is cultural life for everyone – and to whom is it accessible

Kursusindhold

I dansk kulturpolitik er der fokus på at udbrede kulturelle aktiviteter og at gøre kulturtilbud tilgængelige for mange forskellige samfundsgrupper, så det politiske, kollektive og personlige refleksionsrum, som kulturen tilbyder, når ud til mange frem for en smal elite – men hvem henvender forskellige kulturudbud sig egentlig specifikt til, og hvor bredt tilgængelig er den visuelle kultur og kulturlivet i praksis?

På kurset vil vi arbejde med teoretiske, metodiske og praksisbaserede tilgange til at undersøge, hvordan forskellige visuelle kulturudbud og -institutioner gør sig relevante og tilgængelige for forskellige kultur(for)brugere. Det kan både være igennem streaming-platforme, sociale medier, formidlingsstrategiske tiltag, designprocesser samt fysisk arkitektur og indretning.

I den første del af kurset, som varetages af adjunkt Maria Strynø, vil vi bl.a. komme til at undersøge, hvordan forskellige visuelle kulturprodukter, -udtryk og -processer benytter forskellige principper for deltagelse og formidling i relation til aktuel kunst- og kulturforskning i f.eks. participatorisk formidling, Universal Design eller digitale tilgængelighedsprocesser.

I den anden del, som varetages af studielektor og filminstruktør Kassandra Wellendorf, vil vi ved hjælp af visuelle metoder arbejde med at undersøge, hvordan mødet med forskellige former for kulturudbud ser ud for forskellige målgrupper. Der vil arbejdes med analyser af visuel kommunikation, observationsanalyser af publikumsadfærd og interaktioner med kultur i forskellige fysiske rum samt med fokusgruppeinterviews og videooptagelser.

På kurset er I selv med til at vælge forskellige cases og kulturinstitutioner, som I skal lave aftaler med.

 

Tekster og audiovisuelt materiale, som indgår i det faste pensum, vil være tilgængelige som PDF-filer eller som links og referencer i kursusrummet.

Forløbet veksler mellem oplæg fra underviserne og deltagelse i undervisningen i form af gruppearbejde og individuelle øvelsesopgaver. På anden del af kurset arbejdes der med feltarbejde, videooptagelser og interviews. Det forventes, at du deltager aktivt i forberedelse og undervisning samt i gruppearbejde og feltarbejde imellem undervisningsgangene.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 279
 • Vejledning
 • 1
 • Eksamen
 • 84
 • I alt
 • 420
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

 

Kunst KA 2019 ordning

VK KA 2019 ordning

KA 2022 ordning