HVKK03272U Visuel kultur: Visuel praksis

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Visual Culture

Uddannelse

Visuel kultur

Kursusindhold

Kurset introducerer til forskellige visuelle kommunikationsformer.  

 

 • I den første del af kurset arbejder I med branding som visuel praksis, hvor brand strateg Emil Bruun Sørensen fortæller om sit arbejde med branding og design. I bliver stillet forskellige konceptudviklingsopgaverunder overskriften “Branding som visuel praksis: Fra strategi til design”, som I skal løse ved hjælp af kreative redskaber, brugerundersøgelser og visuel formidling af jeres konceptidéer. 

 

 • I den sidste del af kurset arbejder I med metodiske og teoretiske refleksioner over visuel kommunikation, der relaterer sig til jeres cases.

  I får tildelt en midlertidig licens til Adobe pakke til brug på kurset og til at udføre visuelle præsentationer. Undervejs får I også tilbudt kort  introducerende undervisning i InDesign og Photoshop.

 

Eksamensform

En portfolio på 21-25 normalsider, der består af både skriftlige og audiovisuelle elementer. Portfolioens elementer afleveres løbende med mulighed for feedback. Til slut afleveres den samlede portfolio, der danner grundlag for den afsluttende bedømmelse.

 

Undervisningen veksler mellem forelæsninger og aktiv deltagelse i undervisningen i form af gruppearbejde og individuelle øvelsesopgaver. Undervejs arbejdes der i grupper med konceptudvikling og løsninger til forskellige konkrete eller hypotetiske aktører.
14 uger á 5 timer
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 70
 • Forberedelse (anslået)
 • 265
 • Vejledning
 • 1
 • Eksamen
 • 84
 • I alt
 • 420
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse