HVKK03271U Visuel kultur: Visuel praksis

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Visual Culture

Uddannelse

Visuel kultur

Kursusindhold

Dette kursus har fokus på visuelle praksisformer inden for kreative industrier og kommunikation samt den digitale kulturs betydning i nutidens samfund.

Der tages udgangspunkt i nye medier såsom virtual reality (VR), augmented reality (AR) og mixed reality (MR) og gennem kombination af teori og praksis er det overordnede formål med kurset at være i stand til at producere viden gennem praksis samt forholde sig kritisk og selvstændigt til koblingen mellem praktisk og teoretisk viden i et digitalt perspektiv.

Dette opøves ved at læse og tilegne sig kultur- og socialvidenskabelig teori og metode indenfor det relevante område (AR, VR og MR), samt ved analyse og diskussion af eksisterende cases i både kommercielle og kunstneriske kontekster. Herefter skal denne viden sættes i spil gennem praksis-samarbejder i grupper, hvor der udvikles koncepter inden for visuel praksis og kommunikation til eksterne aktører på baggrund af aktuelle problemstillinger, som funderes i konkrete brugerundersøgelser.

Som en del af undervisningen får vi besøg af folk, der arbejder med professionelt med VR, AR eller MR i både forskningsmæssige, kommercielle og kunstneriske sammenhænge.

 

 

Til kurset hører et fast pensum på 800 normalsider. Derudover skal I selv finde 300 normalsiders relevant litteratur.

Før kursusstart kan I med fordel læse:

Maximilian Speicher, Brian D. Hall, and Michael Nebeling. 2019. What is Mixed Reality?. CHI Conference on Human Factors in Computing Systems Proceedings (CHI 2019), May 4–9, 2019, Glasgow, Scotland, UK. ACM, New York, NY, USA, 15 pages. https:/​/​doi.org/​10.1145/​3290605.3300767  

Undervisningen veksler mellem forelæsninger og aktiv deltagelse i undervisningen i form af gruppearbejde og øvelsesopgaver. Der vil være både mundtlig og skriftlig fremlæggelse som del af den aktive undervisningsdeltagelse.

Eksamensformen er en portfolio på 21-25 normalsider, der består af både skriftlige og audiovisuelle elementer. Portfolioens elementer afleveres løbende med bestemte tidsfrister med mulighed for feedback. Til slut afleveres den samlede portfolio, der danner grundlag for den afsluttende bedømmelse.

14 uger á 5 timer
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 70
 • Forberedelse (anslået)
 • 265
 • Vejledning
 • 1
 • Eksamen
 • 84
 • I alt
 • 420
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse