HVKK03271U Visuel kultur: Visuel praksis

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Visual Culture: Visual Practice (compulsory and constituent)

Kursusindhold

Kurset introducerer til forskellige visuelle praksisformer og den digitale kulturs betydning for visuel kommunikation. I den første del af kurset undervises der i videoproduktion ved hjælp af smartphones og lydudstyr og vi får besøg af folk, der har arbejdet visuelt med f.eks. forskningsformidling, kunstnerisk praksis og corporate video. I anden halvdel af kurset arbejdes der i grupper med samarbejdsformer og brugerundersøgelser i forbindelse med udvikling af koncepter i samarbejde med eksterne aktører.

Eksamensformen er en portfolio på 21-25 normalsider, der består af både skriftlige og audiovisuelle elementer. Portfolioens elementer afleveres løbende med mulighed for feedback. Til slut afleveres den samlede portfolio, der danner grundlag for den afsluttende bedømmelse.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger og aktiv deltagelse i un-dervisningen i form af gruppearbejde og individuelle øvelsesopgaver. Undervejs arbejdes der i grupper med konceptudvikling og løsninger til forskellige konkrete eller hypotetiske aktører.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 84
 • Forberedelse
 • 270
 • Forelæsninger
 • 65
 • Vejledning
 • 1
 • I alt
 • 420
Point
15 ECTS
Prøveform
Portfolio