HVKK03251U Visuel kultur: Visuel kultur og teori

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Visual Culture: Visual Culture and Theory

Kursusindhold

Kurset har til hensigt at give den studerende grundlæggende teoretisk viden om billeder og visuelle fænomener, som giver det sociale og kulturelle liv en særlig dimension.

 

Den første del af kurset varetages af lektor Anders Michelsen, hvor der er fokus på forskellige teoridannelser, der er relevante for visuel kulturforskningen. Teorier om repræsentation og billede, erfaring og betydning, dimension og organisation samt transvisualitet. Denne del afsluttes af en obligatorisk skriftlig opgave på 3-5 normalsider. Den sidste del varetages af studielektor Kassandra Wellendorf. Her vil der være fokus på forholdet mellem blik og magt, hvor blikket bruges som en teoretisk tematisering. Hvordan påvirker blikke og visualitet os i det daglige, globalt, lokalt og helt ind i vores kroppe? Hvilke typer for magt kan der siges at være på spil i de forskellige domæner? Hvad sker der, når det maskinelle, det kropslige og det medierede blik blander sig? Undervejs skal du som studerende vælge et fokus for din individuelle eksamensopgave. Som sidste obligatorisk opgave skriver du en 1-2 siders synopsis til din eksamensopgave, som I giver hinanden peer feedback på.

 

Det er vigtigt at du træner intenst i at tænke med det visuelle og analysere visuelle fænomener, hvad man kalde: at træne en visuel fantasi. Kig på din omverden, træn dig i at betragte visuelle fænomener og dan dig en mening om dem hele tiden gennem uddannelsen og dette kursus; store og små fænomener, upåagtede og allestedsnærværende, sociale og individuelle, mærkelige og normale, trivielle og eccentriske, fra skærmene i det globale finansmarked til din egen vindueskarm. Det anbefales at læse Anne D’ Alleva, Methods and Theories of Art History. London: Laurence King Publishing 2005 som kan tjene som en basisintroduktion til at se visuelt på verden i den kunsthistoriske og billedanalytiske tradition (bogen kan downloades fra Scribd, hvor man kan etablere gratis abonnement på en måned, se https://www.scribd.com/ op til kursusstart

Undervisningen veksler mellem forelæsninger og aktiv undervisningsdeltagelse i form af gruppearbejde, individuelle øvelsesopgaver og peer-feedback.
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 84
  • Forberedelse
  • 280
  • Forelæsninger
  • 56
  • I alt
  • 420
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Skriftlig prøve
Hvis du lige er startet på Visuel kulturuddannelsen er eksamensformen en fri skriftlig opgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse. Hvis du følger 2008 studieordningen er eksamensformen en bunden skriftlig opgave.