HTYBBPROEU Tysk - Bachelorprojekt, efterår

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

German - Bachelor's project, fall

Kursusindhold

Der opøves færdigheder og kompetencer i at

 • afgrænse og præcist formulere en faglig relevant problemstilling inden for et af fagets emneområder 
 • begrunde og diskutere den valgte tilgang og empiri i forhold til projektets problemstilling, således at sammenhængen mellem problemstillingen og den valgte metode i hele fremstillingen er tydelig  
 • analysere en kompleks faglig problemstilling med brug af relevant terminologi og i overensstemmelse med krav til videnskabelig argumentation og dokumentation
 • producere en skriftlig opgave på en klar og velstruktureret måde med korrekt sprogbrug.
 • planlægge og styre et projekt inden for en given tidsramme og arbejde selvstændigt med et større projekt
 • sammenfatte bachelorprojektets indhold og resultater i et dækkende og præcist resumé
Den studerende tager selv kontakt til en vejleder om et emne og der laver en BA-projektkontrakt.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 409,5
 • I alt
 • 409,5
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse