HTYB01131U Tysk - Sprog 2: sproglig analyse og oversættelse

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

German - Language 2: Linguistic Analysis and Translation

Kursusindhold

Dette modul har fokus på grammatik og anvendelsen af grammatisk viden til:

 • at beskrive det tyske sprogs grammatiske opbygning
 • at producere grammatisk korrekte ytringer (både skriftligt og mundtligt)
 • at forstå mundtlige og skriftlige tyske tekster inden for forskellige emner og fra forskellige medier og genrer
 • at oversætte en (mundtlig eller skriftlig) tekst fra tysk til dansk

 

I modulets to kurser øves de studerendes analytiske evner til at beskrive det tyske sprogs morfologi (dvs. ordets opbygning) og syntaks (dvs. sætningens opbygning) med særligt fokus på vanskeligheder for dansksprogede. Analytiske øvelser suppleres med produktive øvelser. Viden om tysk grammatik og om forskellene mellem tysk og dansk er et grundlag for opfølgende øvelser, hvor der oversættes tekster fra tysk til dansk, som er i overensstemmelse med stilistiske, semantiske og pragmatiske forventninger til medier (herunder digitale), tekstgenren, målgruppen og situationen. Brugen af lingvistiske korpora til at udforske aktuel sprogbrug og sproglig variation introduceres.

Grammatik og et- og tosprogede ordbøger, øvelser, tekstsamling

Holdundervisning
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 325,5
 • I alt
 • 409,5
Ikke relevant
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve, 5 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​tysk/​tysk_sprog_og_kultur_ba/​
Krav til indstilling til eksamen

Fagstudieordning for bacheloruddannelsen i tysk sprog og kultur, 2019

Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Tilladte hjælpemidler: Alle, dog ikke internet.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse