HTYB01041U  Tysk - Tysk tekstproduktion og oversættelse dansk-tysk

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

German - German Text Production and Translation Danish-German

Kursusindhold

Der opøves færdigheder i at

 • oversætte en tekst fra dansk til tysk med et forud fastlagt formål. Oversættelsen skal være semantisk, stilistisk, idiomatisk og pragmatisk passende, uden grammatiske og ortografiske fejl, der forstyrrer forståelsen
 • producere en selvstændig tysk tekst med et forud fastlagt formål. Teksten skal være semantisk, stilistisk, idiomatisk og pragmatisk passende, uden grammatiske og ortografiske fejl, der forstyrrer forståelsen
 • klart og metodisk bevidst kommentere sin produktions- og oversættelsesstrategi med hensyn til tekstgenre, grammatik og ordforråd og brug af hjælpemidler.
Holdundervisning
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse
 • 176,75
 • I alt
 • 204,75