HTYB00981U  Tysk - Litteratur: Tekstanalyse

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

German - Literature: Text Analysis

Kursusindhold

Der opøves færdigheder i at:

 • gøre rede for de vigtigste analytiske begreber og metodiske redskaber til beskrivelse af litterære teksters opbygning og virkemidler
 • anvende disse tekstanalytiske begreber, almene såvel som genrespecifikke, i sin analyse og fortolkning af konkrete tekster
 • fremstille resultatet af sin analyse og fortolkning på en klar og velstruktureret måde, under anvendelse af litteratur- og historievidenskabelige argumentationsformer
Fælles tekstanalyseforelæsninger og holdundervisning.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse
 • 176,75
 • I alt
 • 204,75