HTYÅ10281U ÅU TYS - Tysk historie og litteraturhistorie (BASF/BATV) (efterår 2022)

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

ÅU TYS - German History and History of Literature (BASF/BATV) (fall 2022)

Kursusindhold

Tysk holdundervisning: består af to kurser i a) tysk historie og b) tysk litteraturhistorie, der omhandler hovedlinjer i tysk historie og litteraturhistorie fra ca. 1750 til 1945. Tysksprogede litterære tekster og kildetekster sættes i sammenhæng med den politiske, kultur-, social-, idé- og litteraturhistoriske udvikling i de tysksprogede lande fra 1750 til 1945. I historiekurset fokuseres på udvalgte historie temaer og begreber (fx generation, køn, nationalisme) og i litteraturkurset undervises i de litterære epoker og i at analysere tysksprogede tekster i relation til den relevante historiske kontekst. vha. kultur- og litteraturanalytisk fagterminologi. Kurserne afsluttes med en mindre akademisk opgave på tysk med brug af teori og metode samt videnskabsteoretisk refleksion. Undervisningen foregår hovedsageligt på tysk.

Grammatik og et- og tosprogede ordbøger, øvelser, tekstsamling

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 48
  • Forberedelse (anslået)
  • 361,5
  • I alt
  • 409,5
Ikke relevant