HTRÆ0001EU  MØS, Tyrkisk propædeutik A (E18)

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Turkish propedeutics 1

Uddannelse

Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Arabisk, Hebraisk, Persisk eller Tyrkisk 2017

Kursusindhold

Introduktion til tyrkisk sprog gennem grammatik, læse-, lytte- og samtaleøvelser.

Målbeskrivelser

BA 2017-studieordning:
Tyrkisk propædeutik A (fagelementkode HTRÆ00061E)

 

Efter aftale med underviser

Klasseundervisning med aktiv studenterdeltagelse
Man kan ikke tage propædeutik for sproget alene. Tager du propædeutik i forbindelse med tilvalg, så er du altså bundet til hele studiemønstret (45 ECTS), som propædeutikken er en forberedelse til.
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 112
  • Forberedelse
  • 300,5
  • I alt
  • 412,5