HTOR0107FU TORS, Videnskabsteori - Fagspecifikt (F24)

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

ToRS Common course – Science and Theory of Science

Kursusindhold

Formålet med kurset er, at de studerende får lejlighed til at kvalificere deres faglige specialisering ved at se den i et større, mere alment og videnskabsteoretisk perspektiv. Undervisningen foregår derfor som en kombination af tværfaglige fællesforelæsninger og fagspecifikke seminarer. Fællesforelæsningerne drejer sig om videnskabsteoretiske spørgsmål og perspektiver af relevans for enhver studerende på ToRS. Det drejer sig f.eks. om forskellige syn på videnskab og humaniora, om universitets idé og tværfaglighedens udfordringer, om videnskabelig argumentation og akademisk bullshit, om forholdet mellem etik og videnskab, om vores uddannelsers human- såvel som samfundsvidenskabelige indhold m.v. På de fagspecifikke seminarer vil de emner, der bliver introduceret i fællesforelæsningerne, blive viderebearbejdet eller komplementeret indenfor rammen af den studerendes faglige specialisering. Her drejer det sig specifikt om det pågældende fags videnskabsteori, forskningshistorie, karakteristiske cases mv.

Målbeskrivelser

Se din eksamenskode i studieordningen for din uddannelse: http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​

Forelæsninger, seminar, øvelser, studenteroplæg
Dette kursus er en del af Almen Videnskabsteori og de to kurser tilsammen giver 15 ECTS. Du skal undervisningstilmeldes begge kurser for at bestå modulet Videnskabsteori
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 276,5
 • Teoretiske øvelser
 • 14
 • Eksamen
 • 80
 • I alt
 • 412,5
Mundtlig
Individuel
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)