HTOB0100EU TORS, Introduktion til grammatisk analyse (E24)

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Introduction to linguistic analysis

Uddannelse

1.-års (og evt. 2.-års) studerende på ToRS, alle BA-uddannelser

Kursusindhold

Kursus med 7 undervisningsgange á 2 timer

Med dansk som det primære eksempelsprog og med eksempler fra de fleste af ToRS’ sprog, gennemgås generelle metoder til at analysere et sprog fra de mindste betydningsadskillende elementer - lydene over de mindste betydningsbærende elementer (f.eks. ords endelser) via selve ordene, ords interne forhold (i syntagmersætningsled og   bisætninger) og endelig disses indbyrdes forbindelse i sætningen. Betydningen af endelser, ord, syntagmer og sætningsled (semantik) vil ligeledes blive gennmgået.

Målbeskrivelser

Kurset klæder kursusdeltagerne på til at kunne følge kurser i de specifikke sprog, der udbydes på ToRS. De skal således bibringes almene færdigheder i at analysere sprog, som de så kan anvende under indlæringen af et nyt fremmedsprog.  

Udleveres løbende via Absalon

Der er ingen forudsætningskrav til kurset
Kurset er først og fremmest baseret på øvelser, på basis af introducerende underviseroplæg og de studerendes behov. Eksempelmateriale og oversigter udleveres undervejs. Der er ingen forberedelse.
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 14
  • Forberedelse (anslået)
  • 0
  • I alt
  • 14
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
0 ECTS
Prøveform
Andet