HTEK03392U Teater og Performancestudier: Performancedesign: performative praksis- og erfaringsformer

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Theatre: Performance Design: Performative Praxis and Experience Formats

Uddannelse

Teater- og Performancestudier

Kursusindhold

Kursets formål er at gøre de studerende i stand til at skabe deres egne projekter fra bunden ved at bibringe indsigt i begivenhedsrelationer, organisationsteori, kulturinstitutionelle sammenhænge samt projektledelse og -tilrettelæggelse. Desuden kendskab til teoretiske og metodiske strategier og modeller for udvikling og håndtering af æstetiske processer og performative projekter, samt indsigt i praktiske metodiske redskaber til tilrettelæggelse af æstetiske og performative projekter og processer.

Undervisningen er derfor tilrettelagt, så det er et bærende element, at der opnås færdigheder i selvstændigt at fremlægge et konkret projekt og motivere sine valg af form, virkemidler, forløb mv. Det betyder ligeledes, at de studerende bliver i stand il kritisk at gøre rede for relevans for og anvendelse af teorier i forhold til design af en performativ begivenhed eller proces, samt gøre rede for de faglige begrundelser bag planlægningen af et konkret projekt.

Kurset er derfor baseret på arbejde med konkrete projektkoncepter, eventdesigns og pilotprojekter.

Holdundervisning
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 279
 • Vejledning
 • 1
 • Eksamen
 • 84
 • I alt
 • 420
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min
Prøveformsdetaljer
Mundtlig prøve med materiale
Krav til indstilling til eksamen

Studieordning: KA-2019-ordning: https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/teatervidenskab/teater_og_performancestudier_ka.pdf

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse