HTEK03381U  Teater- og Performancestudier: Teori og design: produkt, praksis, proces, erfaring

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Theory and Desig: Product, Praxis, Process, Experience

Uddannelse

Teater og Performancestudier

Kursusindhold

Kursets formål er at give de studerende indsigt i de kunstbegreber og teorier om kreativitet, æstetik, praksisformer og oplevelseskvaliteter, der knytter sig til teater- og performancestudierne, samt i disse teoretiske positioners forbindelser til relevante kulturelle, samfundsmæssige og historiske kontekster. Endvidere indsigt i teorier, modeller og redskaber rettet mod proceshåndtering i kulturel produktion.

Et væsentligt element i kurset er de studerendes arbejde med et konkret projekt, der kan føre frem til realisation fx i form af et speciale. Der arbejdes derfor med praktisk omsætning af de teoretiske positioner, og målet er at opnå færdigheder i selv at udvikle og designe æstetiske projekter med afsæt i en kritisk reflekteret teoretisk ramme.

Holdundervisning
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 56
 • Forberedelse
 • 279
 • Eksamen
 • 84
 • Vejledning
 • 1
 • I alt
 • 420