HTEK03371U Teater- og performancestudier: Forskningspraksis i teater- og performancestudier

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Research Practices within Theatre and Performance Studies

Uddannelse

Teater- og performancestudier

Kursusindhold

Fagelementet sigter i forlængelse af Teoretiske og analytiske metoder og kontekster mod at give de studerende en uddybet forståelse af anvendelsen af teater- og performancestudiers teoretiske, metodiske og analytiske redskaber på aktuelle emner inden for det internationale forskningsfelt. Gennem studier af udvalgt forskning af pædagogisk, kunstnerisk og/eller akademisk karakter etableres et grundlag for formulering og afgrænsning af en selvstændigt defineret faglig problemstilling. Ud fra det specifikke projekt opøves desuden evnen til kritisk og selvstændigt at omsætte færdighederne kommunikativt, dramaturgisk eller på anden vis i en relevant kontekst.

Kurset baserer sig på akademiske artikler, rapporter og eksempler på nutidige forskningsbaserede studier. Alle tekster vil være tilgængelige online enten som pdf-filer eller gennem bibliotekssøgning

Holdundervisning og forelæsning samt ekskursion og gæsteundervisning.
14 x 4
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 279
 • Vejledning
 • 1
 • Eksamen
 • 84
 • I alt
 • 420
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Kriterier for bedømmelse