HTEB00831U Teater- og performancestudier: Kompleks dramaturgi og kulturel iscenesættelse

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Cultural Events and Complex Dramaturgy

Uddannelse

Teater- og performancestudier

Kursusindhold

Kurset i Kompleks dramaturgi og kulturel iscenesættelse udgør modulet Analyse i et udvidet felt og bygger som sådan oven på kurserne i Dramaturgi og Forestillingsanalyse. Vi arbejder med et udvidet teater- og scenekunstbegreb, hvor de dramaturgiske og forestillingsanalytiske redskaber anvendes på et bredt spektrum af teatrale og performative værker og iscenesættelser i kunstfeltet, samt på kulturelle begivenheder og iscenesættelser i andre dele af samfundet. Der vil desuden blive fokuseret på, hvordan de dramaturgiske og forestillingsanalytiske kompetencer kan anvendes syntetiserende i relation til komplekse værker, der udspiller sig på grænsefladerne mellem scenekunst og andre former for kulturel iscenesættelse. Det kan være værker, hvor grænserne udfordres mellem fx tekst og forestilling, publikum og deltager, teater og omverden, etc. Men det kan også være mere klassiske dramaer, der betragtes i nye kulturelle konstellationer.

Emnerne for analysen spænder fra mega-events som sportskampe og rockkoncerter til eksperimenterende formater som fx performance lectures, stand-up, interventions- og virkelighedsteater. Det komplekse problemfelt indebærer, at vi trækker på et udvidet æstetisk og kulturteoretisk beredskab i forhold til grunddisciplinerne.

Kurset er delt i 2, hvoraf der undervises i Kompleks dramaturgi 3 timer ugentlig og i Kulturel iscenesættelse 3 timer ugentlig med en samlet eksamen.

Holdundervisning + forelæsning
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 83
 • Vejledning
 • 1
 • Eksamen
 • 84
 • I alt
 • 210
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)

Der gives som del af vejledningsforløbet med den endelige opgave individuel mundtlig feedback med afsæt i mindre tekster, den studerende har produceret (fx problemformulering, dispositioner, teoretiske og metodiske refleksioner)

Der gives kollektiv feedback løbende dels på skriftlige øvelser, dels på plenumpræsentationer af resultatet af gruppediskussioner.

Eksamensopgaven gives en kort skriftlig feedback ud over karakteren