HTEB00793U Teater- og performancestudier: Teaterhistorie og analyse 1: Teaterhistorie og dramaturgi

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Theatre History and Dramaturgy

Uddannelse

Teater- og performancestudier

Kursusindhold

Fagelementet er for grundfag og BA-tilvalg og består af to kursusdele, teaterhistorie og dramaturgi, der er indbyrdes koordinerede.

Hvor undervisningen i teaterhistorie giver et kronologisk overblik over teatrets og scenekunstens historie fra antikken til i dag, fokuserer undervisningen i dramaturgi på at udvikle færdigheder i at analysere en dramatisk tekst, i sidste instans med henblik på realisation.

Den teaterhistoriske kursusdel omhandler således teatrets og scenekunstens historiske former og væsentlige udviklinger i kronologisk perspektiv med tematiske nedslag og består af 14 undervisningsgange a 3 timer med forelæsninger og gruppearbejde.

Der aflægges 1 samlet eksamen på 15 ECTS i de 2 kursusdele.

Holdundervisning og forelæsning
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 251
 • Vejledning
 • 1
 • Eksamen
 • 84
 • I alt
 • 420
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)