HTEB00792U Teater- og performancestudier: Teaterhistorie og analyse 1: Teaterhistorie og dramaturgi

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Theatre History and Dramaturgy

Uddannelse

Teater- og performancestudier

Kursusindhold

Fagelementet er for grundfag og BA-tilvalg og består af to kursusdele, teaterhistorie og dramaturgi, der er indbyrdes koordinerede.

Hvor undervisningen i teaterhistorie giver et kronologisk overblik over teatrets og scenekunstens historie fra antikken til i dag, fokuserer undervisningen i dramaturgi på at udvikle færdigheder i at analysere en dramatisk tekst, i sidste instans med henblik på realisation.

I den dramaturgiske kursusdel skal I arbejde med at kontekstualisere teatrale og dramatiske værker, udtryksformer og dramaturgiske strukturer, historisk såvel som teoretisk, samt at analysere disses bestanddele med henblik på at aflæse relevante betydningspotentialer. Denne del består af 14 undervisningsgange a 3 timer med forelæsninger og gruppearbejde.

Der aflægges 1 samlet eksamen på 15 ECTS i de 2 kursusdele.

Holdundervisning og forelæsning
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Holdundervisning
 • 21
 • Forberedelse (anslået)
 • 104
 • Vejledning
 • 1
 • Eksamen
 • 42
 • I alt
 • 210
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)