HTEB00781U Teater- og performancestudier: Samtidsteater og kulturteori

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Contemporary Theatre and Cultural Theory

Uddannelse

Teater- og performancestudier

Kursusindhold

Kurset introducerer til centrale strømninger og begrebsdannelser i moderne kulturteori og humanistisk videnskabsteori i relation til teater og scenekunst. Desuden belyses scenekunstens og teatervidenskabens funktion i væsentlige kulturelle udviklingsfaser og kulturteoretiske diskussioner. Den studerende vil blive i stand til at analysere teatrale og performative fænomener ud fra en række forskellige kulturteoretiske indfaldsvinkler, herunder at udmønte teoretiske problemstillinger i en analytisk praksis. Denne del af undervisningen forløber som forelæsninger suppleret med øvelser og gruppearbejde.

Endelig introduceres i akademisk praksis til almene humanistiske fagtraditioner og grundlæggende akademiske færdigheder, herunder argumentationsteknik, opgaveskrivning og studieteknik. Denne del af forløbet består af undervisning med efterfølgende øvelser enten alene eller i grupper.

 

Forberedelseslitteratur til akademisk praksis (Kulturteori):

Rienecker og Jørgensen: Den gode opgave, Samfundslitteratur 2012

Harboe, Thomas: Studieteknik - eller kunsten at studere, Nyt teknisk forlag 2004

Holdundervisning og forelæsning
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 251
 • Vejledning
 • 1
 • Eksamen
 • 84
 • I alt
 • 420
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)