HTEB00722U Teater- og performancestudier:Teaterproces 2: Medier og kommunikation

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Theater Sociology and Process Management/ Facilitation

Uddannelse

 Teater- og performancestudier

Kursusindhold

Kurset består af to fagelementer, som er indbyrds koordinerede: Procesdesign og facilitering samt Medier og kommunikation

På kursudelen Medier og kommunikation skal vi beskæftige os med teorier og metoder inden for kommunikation og formidling, og bringe dem i anvendelse i forbindelse med udarbejdelser af egne kommunikationsstrategier for konkrete teaterproduktioner eller performative begivenheder. Vi skal diskutere de teoretiske og praktiske udfordringer i kommunikationsmaterialet og begrunde brugen af medier, bl.a. i forhold til målgrupper.

Der aflægges 1 samlet eksamen på 15 ECTS i de 2 kursusdele

Holdundervisning, forelæsning og praksisøvelser
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 125
 • Vejledning
 • 1
 • Eksamen
 • 42
 • I alt
 • 210
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Der gives mundtlig individuel feedback undervejs i undervisningsforløbet som det af projektpræsentationer.

Der gives kollektiv skriftlig feedback på kommunikationsstrategiopgaver.

 Der gives løbende kollektiv feedback på præsentationer af resultater af gruppediskussioner. 

Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse