HTEB00721U Teater- og performancestudier:Teaterproces 2: Procesdesign og facilitering

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Theater Sociology and Process Management/ Facilitation

Uddannelse

 Teater- og performancestudier

Kursusindhold

Kurset består af to fagelementer, som er indbyrds koordinerede: Procesdesign og facilitering samt Medier og kommunikation

Kursusdelen Procesdesign og facilitering hviler på et princip om praksislæring og rummer både praktisk arbejde med design og afprøvning af teaterprocessuelle strategier, samt analyse og diskussion af såvel teoretiske perspektiver som afprøvningen af de praktiske processer.

Det teoretiske grundlag for kurset er sammensat af drama- og teaterpædagogiske litteratur, Kunstteorier, organisationsteoretisk litteratur om sociale teknologier og organisatorisk læring, litteratur om ’applied theatre’, samt litteratur om kognitionsteori og embodiment.

Formål: Formålet med undervisningen i Teaterprocesledelse er at operationalisere den viden og anvende de kompetencer som er opnået i Teatersociologi og –procesdeltagelse i et fremadrettet perspektiv. Denne kursusdel skal give jer en grundlæggende kompetence til at designe strategier for scenekunstneriske processer og sociale processer, som inddrager teatrale elementer, desuden en grundlæggende kompetence til at lede og facilitere teaterprocesser som udviklings- og læreprocesser.

Disse kompetencer er anvendelige i dramaturgiske professioner, dramapædagogiske professioner, konsulentprofessioner i en bredere samfundsmæssig forstand og endelig danner de et grundlag for at udøve praksisfunderet forskning i - og med - scenekunst.

Kursusdelen er tilrettelagt således, at undervisningen veksler mellem forelæsninger, teoretiske oplæg og praktiske processer, samt gruppeanalyser og individuelle analyser af henholdsvis det teoretiske stof og de praktiske processer.

I vil i løbet af semesteret få til opgave at designe og afprøve en teaterprocessuel strategi med de andre deltagere på holdet.

Der aflægges 1 samlet eksamen på 15 ECTS i de 2 kursusdele

Holdundervisning, forelæsning og praksisøvelser
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 125
 • Vejledning
 • 1
 • Eksamen
 • 42
 • I alt
 • 210
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Der gives mundtlig individuel feedback undervejs i undervisningsforløbet som det af projektpræsentationer.

Der gives kollektiv skriftlig feedback på kommunikationsstrategiopgaver.

 Der gives løbende kollektiv feedback på præsentationer af resultater af gruppediskussioner. 

Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse