HTEB00701U Teater- og performancestudier: Teatersociologi og -procesdeltagelse

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Theatre and Performancestudies: Theatre Sociology and Process Participation

Uddannelse

 Teater- og performancestudier

Kursusindhold

Formål: Formålet med undervisningen i Teatersociologi og–procesdeltagelse er at give deltagerne teoretisk forståelse for, og praktisk erfaring med, forskellige typer af teaterprocesser. Desuden at give deltagerne indsigt i forskellige samfundsmæssige kontekster og vilkår for teaterproduktion.

Formålet er endvidere, at deltagerne udvikler nogle grundlæggende kompetencer til at navigere i forskellige typer af teaterprocesser og til at analysere og reflekterer over teaterprocesser i forskellige kunstneriske, sociologiske, psykologiske og pædagogiske perspektiver.

Disse kompetencer er anvendelige i dramaturgiske professioner, dramapædagogiske professioner, konsulentprofessioner i en bredere samfundsmæssig forstand og endelig danner de et grundlag for at udøve praksisfunderet forskning i - og med - scenekunst

Indhold: Teatersociologi og –procesdeltagelse rummer både praktisk arbejde med teaterproduktion og teoretisk analyse af forskellige kontekster, produktionskulturer og specifikke processer.

Det er et tværfagligt kursus, hvis teoretiske grundlag bygger på en sammensætning af litteratur fra flere forskellige fagområder. Fra det teatervidenskabelige fagområde henter vi litteratur om iscenesættelse, teaterprocesser, skuespilteknik og scenekunstnerisk æstetik. Fra det sociologiske fagområde henter vi litteratur om samfundsanalyse, organisationsteori og kulturteori. Desuden rummer kurset elementer af pædagogisk og psykologisk teori.

Kurset giver et historisk overblik over udviklingen af forskellige typer af scenekunstneriske produktionsprocesser fra begyndelsen af det 20. århundrede og frem til i dag og denne udvikling sættes i relation forskellige samfundsmæssige og kulturelle udviklingstendenser.

 

Litteratur: Der skal købes to kompendier til kurset. Titlerne på kompendierne er ”Teatersociologi” og ”Teaterprocesdeltagelse”.

Undervisningsform: Kurset er tilrettelagt således, at undervisningen veksler mellem forelæsninger, teoretiske oplæg og praktiske processer, samt gruppeanalyser og individuelle analyser af henholdsvis det teoretiske stof og de praktiske processer.

Deltagerne vil i løbet af semesteret få til opgave at lave to små scenekunstneriske produktioner i mindre grupper og disse produktionsprocesser vil være genstand for den analyse, som skal præsenteres til eksamen. Den ene gruppeopgave vil bestå i at iscenesætte en dramatisk tekst og den anden vil bestå i at skabe en lecture performance over et sociologisk emne.

I det sidste forløb indgår en række øvelser i performativ videnspræsentation, som danner grundlag for refleksioner over anvendelse af performative virkemidler i en mundtlig eksamenssammenhæng.
I tillæg til forberedelse til undervisningen, må deltagerne påregne at bruge arbejdstid på gruppearbejde med produktionerne ud over undervisningstiden.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 84
 • Forberedelse
 • 251
 • Holdundervisning
 • 84
 • Vejledning
 • 1
 • I alt
 • 420