HTEB00664U  Teater- og performancestudier: Produktion

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Produktion

Uddannelse

Teater- og performancestudier

Kursusindhold

Kurset i Produktion giver indsigt i begreber, teorier, metoder og praktiske færdigheder vedrørende organisation, planlægning og administration af en teater- eller anden kulturproduktion, således at den studerende selv kan anvende de opnåede kompetencer i praksis og forholde sig analytisk til andres praksis.

Den mundtlige eksamen, der kan aflægges som gruppeprøve, er baseret på en selvvalgt problemstilling, hvor man fx kan man gøre rede for et fiktivt teaterproduktionsforløb, der strækker sig fra idéfase og konceptudvikling til regnskab og fokuserer på de administrative og produktionsledelsesmæssige aspekter.

Forelæsning
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 293
 • Forelæsninger
 • 42
 • Eksamen
 • 84
 • Vejledning
 • 1
 • I alt
 • 420