HTEB0065CU Aflyst Teater- og performancestudier: Fordybelsesemne - Karakterbegrebet (i performance teater?)

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Teater- og performancestudier: Immersion Subject

Kursusindhold

Det klassiske karakter- og subjektbegreb er under beskydning i både filosofi og kunst og flere gange erklæret dødt. I performance teatret udspaltes og omformes det klassiske karakterbegreb nærmest til ukendelighed af brud via moderne teknologi, hverdagseksperter, visuelle medier og remedieringer, reality teater og deltagerbaserede værker.

Kurset eftersporer hvordan der side om side med den multiplicerbare, dekonstruerede karakter sker en reanimering af karakterbegrebet i performance teatret via fornyet fokus på kropsligt nærvær, autenticitet, genkendelse og emotionel identifikation. Med She She Pop, Gob Squad, Jack Smith og Fix og Foxy som gennemgående cases belyser kurset karakterens historiske status og udvikling. Teoretisk trækker vi på teater og performanceteorier, kurset vil desuden fokusere på det kropslige selv som dekonstrueret, hvorfor nymaterialister som Barad, Grosz, Braidotti m.fl. inddrages.

Forelæsning
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 84
 • Forberedelse
 • 293
 • Forelæsninger
 • 42
 • Vejledning
 • 1
 • I alt
 • 420