HTEB00611U Teater- og performancestudier:Teaterprocesledelse

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Theater Sociology and Process Management/ Facilitation

Uddannelse

 Teater- og performancestudier

Kursusindhold

Indhold: Kurset baserer sig, ligesom Teatersociologi og -procesdeltagelse, på et princip om praksislæring og rummer både praktisk arbejde med design og afprøvning af teaterprocessuelle strategier, samt analyse og diskussion af såvel teoretiske perspektiver som afprøvningen af de praktiske processer.

Det teoretiske grundlag for kurset er sammensat af drama- og teaterpædagogiske litteratur, Kunstteorier, organisationsteoretisk litteratur om sociale teknologier og organisatorisk læring samt performativitetsteoretisk litteratur.

Formål: Formålet med undervisningen i Teaterprocesledelse er at operationalisere den viden og anvende de kompetencer som er opnået i Teatersociologi og –procesdeltagelse i et fremadrettet perspektiv. Det konkrete formål er at give deltagerne en grundlæggende kompetence til at designe strategier for scenekunstneriske processer og sociale processer, som inddrager teatrale elementer. Desuden at give deltagerne en grundlæggende kompetence til at lede og facilitere teaterprocesser som udviklings- og læreprocesser.

Disse kompetencer er anvendelige i dramaturgiske professioner, dramapædagogiske professioner, konsulentprofessioner i en bredere samfundsmæssig forstand og endelig danner de et grundlag for at udøve praksisfunderet forskning i - og med - scenekunst.

Kurset er tilrettelagt således, at undervisningen veksler mellem forelæsninger, teoretiske oplæg og praktiske processer, samt gruppeanalyser og individuelle analyser af henholdsvis det teoretiske stof og de praktiske processer.

Deltagerne vil i løbet af semesteret få til opgave at designe og afprøve en teaterprocessuel strategi med de andre deltagere på holdet.

Holdundervisning og praksisøvelser
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 42
 • Forberedelse
 • 125
 • Forelæsninger
 • 42
 • Vejledning
 • 1
 • I alt
 • 210
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Studieordning:
BA-2014: https:/​​/​​hum.ku.dk/​​uddannelser/​​aktuelle_studieordninger/​​teatervidenskab/​​teatervidenskab_ba_2014