HTEB00603U  Teater- og performancestudier: Forestillingsanalyse

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Teater- og performancestudierPerformance Analysis:

Uddannelse

Teater- og performancestudier

Kursusindhold

Forestillingsanalyse er analysen af teaterforestillinger, sådan som de træder frem set fra publikums side. Her er det ikke fx dramateksten, men forestillingens samlede udtryk: handling, lys, lyd, scenografi, kostumer, spillestil etc. der er objektet. Kurset gennemgår, med et hermeneutisk udgangspunkt, og ved hjælp af en række forskellige teorier og metoder, tilgange til at analysere og fortolke forestillinger, samt måder at indsætte denne tolkning i et større socialt og kulturelt perspektiv. Som analyseemner anvendes forestillinger fra det aktuelle repertoire samt eksempelmateriale fra filmisk dokumenterede forestillinger.

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Forberedelse
  • 126
  • Eksamen
  • 42
  • I alt
  • 210