HTEB00592U  Teater- og performancestudier: Teaterhistorie 2

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Theater History 2

Uddannelse

Teater- og performancestudier

Kursusindhold

Hvor kurset i Teaterhistorie 1 i første semester gav et kronologisk baseret fundament for at håndtere teaterhistoriske problemstillinger, vil vi i dette kursus tage afsæt i en række specifikke temaer og tematiske sammenhænge og således bevæge os på tværs af historiske perioder. Hvor Teaterhistorie 1 var domineret af vesteuropæisk teaterhistorie, vil vi i dette kursus også bevæge os uden for Europa.

Undervisningsformen vil være en blanding af forelæsninger, diskussioner og studenteroplæg.

Eksamen er en individuel mundtlig sagsfremstilling på baggrund af en synopsis på 4-6 sider.

Teaterhistorie 2 foregår i et vist samarbejde med kurset i forestillingsanalyse.

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 42
  • Forberedelse
  • 126
  • Eksamen
  • 42
  • I alt
  • 210