HTEB00487U  Teater- og performancestudier/Moderne kultur: Thinking with Performance, Research-based Aesthetics in Times of Conflict and Crises

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Teater- og performancestudier: Thinking with Performance, Research-based Aesthetics in Times of Conflict and Crises

Kursusindhold

Der har i de seneste år været fokus på kunstnerisk forskning, og samtidig har kunsten taget forskning og research til sig som strategier i den kunstneriske proces. Kurset Thinking with Performance -Research-based Aesthetics in Times of Conflict and Crises har to mål: Dels vil vi indkredse en researchbaseret æstetik, og dels vil vi undersøge, hvordan kunst bruger research til at respondere på kriser og konflikter i den omgivende virkelighed.

 

Kurset kombinerer forskellige former for tænkning: oplæg, diskussion, workshop og fremlæggelse. De studerende vil i løbet af kurset arbejde med at omsætte forskning til praksis og praksis til forskning gennem et konkret projekt, der giver dem mulighed for at reflektere over, hvordan tænkning bevæger sig mellem de to felter. Det konkrete projekt har form af en performativ begivenhed fx en lecture performance eller skitsen til en kunstnerisk proces/publikation/laboratorium. Der vil være mulighed for at reflektere over projektarbejdet i den skriftlige eller mundtlige eksamen.

 

Kurset udbydes som frit emne på Teaterog Performancestudier og som tværfagligt emne på hele IKK.

Vi vil læse tekster, der skal indkredse en researchbaseret æstetik inden for performance (fx Irit Rgoff og Felix Guattari), tekster om vidensproduktion (fx Foucault og Rancière) og tekster til at indkredse det tværgående mulighedsfelt mellem kunst og forskning (fx Jacques Derrida og Gilles  Deleuze). Der vil forelægge et kompendium til kurset, som de studerende bedes købe.

Forelæsning
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 56
 • Forberedelse
 • 84
 • Eksamen
 • 84
 • Vejledning
 • 196
 • I alt
 • 420