HTÆK0103EU  TS, Projektororienteret forløb, formidling og organisationsanalyse for Tværkulturelle studier (E19)

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Academic internship, academic communication and organizational analysis for Cross Cultural Studies

Uddannelse

Udbydes efter:

 • Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Tværkulturelle studier, 2015-ordningen

 

Introduktionsseminaret henvender sig til studerende, som skal tage modul 6 på KA uddannelsen i Tværkulturelle studier

Kursusindhold

Seminaret introducerer de studerende til de analytiske og praktiske opmærksomhedspunkter der er knyttet til projektorienteret forløb, projektorienteret formidling og organisationsanalyse. På det indledende seminar vil de studerende endvidere blive henvist til undervisning på ToRS med fokus på kulturanalyse og organisationsteori.

Målbeskrivelser

KA 2015-studieordningen:
Projektorienteret forløb (aktivitetskode HTÆK03151E)
Projektorienteret formidling (aktivitetskodekode HTÆK03161E)
Organisationsanalyse (aktivitetskode HTÆK03181E)

Tekster vil være tilgængelige online og gennem Absalon.

Det forudsættes, at den studerende er indskrevet på KA uddannelsen i Tværkulturelle studier.
Du er selv ansvarlig for eksamensvalget, og det er derfor vigtigt, at du selv konsulterer studieordningen for at se de nøjagtige eksamensformer og krav. Du finder studieordningen her: https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuellestudieordninger/​
Har du spørgsmål bør du kontakte uddannelseskoordinator Frank Sejersen (sejersen@hum.ku.dk)
Forelæsning og diskussioner
Hvis man tager projektorienteret forløb (15 ECTS) er det muligt at være i praktik i 6 måneder og få 30 ECTS, hvis man sideløbende tager KA tilvalg i Projektorienteret specialiseret emne i Komparative Kulturstudier (15 ECTS).
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 2
 • Forberedelse
 • 409,5
 • Vejledning
 • 1
 • I alt
 • 412,5