HTÆK0100EU  TS, Kultur og samfundsanalyse (E19)

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Cultural and Social Analysis

Uddannelse

Udbydes efter

 • Fagstudieordning Kandidatuddannelsen i tværkulturelle studier 2019

 

Kurset henvender sig udelukkende til studerende, som skal tage modul 1 på KA uddannelsen i Tværkulturelle studier.

Kursusindhold

Undervisningsforløbet i Kultur og samfundsanalyse er et teoretisk-analytisk introduktionselement til kandidatuddannelsen i Tværkulturelle studier. Forelæsningsdelen forfølger to dimensioner; den første dimension introducerer det tværkulturelle studiefelt gennem en række grundlæggende teoretiske problemstillinger; den anden dimension indkredser det tværkulturelle felt gennem en række tværgående temaer som f.eks. globalisering, modernitet, udvikling, politiske geografier, kategoriseringsprocesser, erindringskultur, urbane dynamikker, og de teoretisk-analytiske tilgange kommer her i spil i analyser af konkrete undersøgelser og empirisk materiale. I denne undervisning vil der blive trukket på fagspecialister fra ToRS.

Sideløbende med forelæsnings-rækken vil der være tutorials i mindre grupper hver med sin faste underviser. Forelæsningernes emner og problemstillinger kommer til fælles drøftelse i disse tutorials, og man må som studerende være indstillet på, at der her stilles ganske store krav om aktiv deltagelse. Der vil til de enkelte tutorials være obligatorisk læsestof, som skal diskuteres på basis af skriftlige og mundtlige oplæg fra deltagerne. Tutorials vil ligeledes fokusere på udarbejdelsen af synopsisopgaven, som skal bruges til den mundtlige eksamen. Kultur og samfundsanalyse deler tutorials med kurset Kulturel oversættelse. Pensum til eksamen er obligatorisk og udgøres af hele/dele af kursets læseplan

Målbeskrivelser

KA 2019-studieordning:
Kultur- og samfundsanalyse (aktivitetskode HTÆK03451E)

Der udarbejdes kompendier til undervisningen. Den studerende opfordres til at læse Hastrup, Kirsten (2004): Kultur – Det fleksible fællesskab, Århus: Aarhus Universitetsforlag (180 normalsider) inden studiestart. I undervisningen vil følgende bog blive anvendt, og den skal anskaffes: Engelke, Matthew (2017): Think Like an Anthropologist. London: Penguin books, A Pelican Book.

Det forudsættes, at den studerende er indskrevet på KA uddannelsen i Tværkulturelle studier og dermed opfylder de krav, der er stipuleret i studieordningen.
Forelæsninger, tutorials, studenteroplæg (mundtlige som skriftlige), tekst- og opgavediskussioner
Studieordningen vil være tilgængelig på følgende hjemmeside https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​
Har du spørgsmål bør du kontakte uddannelseskoordinator Frank Sejersen (sejersen@hum.ku.dk)
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 39
 • Forberedelse
 • 345,5
 • Praktiske øvelser
 • 28
 • I alt
 • 412,5