HSSK13031E SPS; Udvidet projektorienteret forløb på KA-niveau

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Academic Internship

Uddannelse

Sprogpsykologi

Kursusindhold

Fagelementet er forbundet med et projektarbejde i en offentlig eller privat virksomhed (eller en organisation eller institution). Som grundlag for det pro-jektorienterede forløb skal den studerende i samråd med praktikstedet og in-den praktikstart udarbejde en kontrakt, som angiver arbejdsopgaverne under forløbet, herunder beskriver mindst én arbejdsopgave, der har karakter af et større selvstændigt projekt. Praktikken skal have et omfang på 500-600 ti-mer. En skabelon for kontrakten findes på instituttets hjemmeside. Der er undervisning og vejledning knyttet til forløbet.

Målbeskrivelser

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:


KA-uddannelsen:

2018-ordningnen


KA-tilvalg:

2019-ordningnen
 

Alle studieordningen findes her.

Individuelt forløb
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 20
  • Vejledning
  • 5
  • I alt
  • 25
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
30 ECTS
Prøveform
Portfolio, prøven kan kun aflægges individuelt
Krav til indstilling til eksamen

Se studieordning

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Portfolio

Kriterier for bedømmelse

Se studieordning