HSSK0015EU SPS; Sprogpsykologisk emne/Sprogpsykologisk tilvalgsemne: Atypisk kommunikation: Interaktioner om, blandt og med neurodivergente sprogbrugere

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Atypical communication: interaction about, with and amongst neurodivergent language users

Uddannelse

Sprogpsykologi

Kursusindhold

Med atypisk interaktion mener vi på sprogpsykologi alle mulige former for samtaler og anden interaktion som af en eller anden grund ikke er typiske – og på det her kursus specifikt: interaktioner med og blandt mennesker der på den eller anden måde er neurodivergente. Vi vil hovedsageligt undersøge samtaler og interaktioner blandt og med: børn og voksne med autismespektrumforstyrrelser, unge og voksne ramt af skizofreni samt ældre ramt af demens. Vi ved nemlig at alle tre grupper har genkendelige vanskelligheder i sproglige interaktioner og at alle tre grupper bliver diagnosticeret blandt andet ud fra deres specifikke sproglige opførsel.

På kurset vil vi undersøge hvordan vi som samfund diagnosticerer blandt andet ud fra sproglig opførsel.

Vi vil også undersøge hvordan vi som samfund omtaler og beskriver mennesker med denne specifikke sproglige opførsel, og hvilke betydninger det har blandt andet i form af stigmatisering.

Men vi vil først og fremmest undersøge atypiske interaktioner og undersøge hvordan autentiske atypiske samtaler faktisk ser ud, hvordan de adskiller sig fra ”typisk” interaktion og hvad det betyder for mulighederne for fælles forståelse for alle samtaledeltagerne hvad enten de er diagnoseramte eller ej.

Kurset bliver udbudt både som et særligt studeret emne på kandidatuddannelsen i sprogpsykologi og som bachelortilvalg og kandidattilvalg. Du vil altså komme til følge kurset både sammen med sprogpsykologistuderende og tilvalgsstuderende med en række forskellige faglige baggrunde. Sprogpsykologi er en tværfaglig uddannelse, så det ser vi som en stor styrke og du vil få mulighed for at bringe din faglighed i spil i undervisningsrummet.

Målbeskrivelser

Kursusspecifikke mål for KA-studerende
Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om:

Viden om og forståelse af

 • Atypiske sproglige forudsætninger for interaktion
 • Teorier og tilgange til at beskrive atypisk interaktion og betydningen for den fælles forståelse, herunder historiske tilgange og forståelser af atypisk interaktion og neurodivergente sprogbrugere.


Færdigheder i at

 • Applicere ovennævnte viden i form af teoretiske diskussioner om forskellig sproglige diskurser om og beskrivelser af neurodivergente sprogbrugere og atypisk interaktion.
 • Applicere ovennævnte viden i form af empiriske analyser af atypisk interaktion til at undersøge muligheder for fælles forståelse


Kompetencer til at

 • Vurdere og diskutere eksisterende undersøgelser af, teorier om og tilgange til problemstillinger knyttet til atypisk interaktion og mulighederne for fælles forståelse samt deres konsekvenser for neurodivergente sprogbrugere og for relevante praksisområder


Faglige mål for BA-studerende

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om:

 • XXX

 

Færdigheder i at:

 • XXX

 
Kompetencer i at:

 • XXX


Studieordninger
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Sprogpsykologi:

Kandidatuddannelser:

2019-ordningen
 

KA-tilvalg
2019-ordningen

BA-tilvalg:

2019-ordningen
 

Alle studieordningerne findes her.

Holdundervisning med en blanding af hjemmeopgaver, gruppefremlæggelser og underviseroplæg.
Offentlige temaarrangementer om og med mennesker med levede erfaringer med atypisk interaktion - en del af undervisningen er at være med til at organisere arrangementerne.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • I alt
 • 412,5
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Fri hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Fri hjemmeopgave, jf. de særlige bestemmelser i studieordningen