HSSK0013EU SPS; Indføring i Sprogpsykologi - Det tværfaglige grundlag (KA)

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Introduction to the Psychology of Language - the Interdisiplinary Foundation

Uddannelse

Sprogpsykologi

Kursusindhold

Dette kursus giver en bred indføring til sprogpsykologi med særlig vægt på dens tværfaglighed. Tværfagligheden består i integration af sprogvidenskabelige og psykologiske perspektiver. Tilsammen giver disse perspektiver indblik i hvordan og i hvilket omfang mennesker formår at skabe fælles forståelse i kommunikationsprocesser.

Vi vil undervejs foretage en række nedslag der hver for sig og tilsammen informerer om sprogpsykologiens muligheder, giver overblik, og understøtter kursusdeltagerens generelle humanistiske kompetencer. Nedslagene inkluderer bl.a. relationen mellem sprog og tanke, sproglige generaliseringer, forståelse, når henholdsvis børn versus voksne taler til sig selv, brug af gestik, undskyldninger, mundtlige narrativer og skriftlige genrer (fx akademiske). For at belyse sådanne emner vil kursusdeltagere blive introduceret til videnskabelige områder af særlig betydning for sprogpsykologien.

Områderne indbefatter: elementær grammatik, elementer fra personligheds-, udviklings-, social-, fænomenologisk- og sammenlignende psykologi, genreteori, konversationsanalyse og multimodalitet. Introduktionen til disse videnskabelige områder indebærer at vi læser tekster af forskere som bl.a. William James, Alfred Schutz, Erving Goffman, Harold Garfinkel, Jerome Bruner, Lev Vygotsky, M. M. Bakhtin, Michael Tomasello, Lorenza Mondada og Ken Hyland. Nogle af teksterne er på dansk, men de fleste på engelsk. For at lette læsningen af teksterne benytter vi også to (kortere) lærebøger af Søren Beck Nielsen og Hans Arndt.

Endelig vil kurset indebære løbende (eksamensforberedende) øvelser og diskussioner af hvordan man kan bruge sprogpsykologiske teorier og metoder i videre uddannelsesforløb og efterfølgende på arbejdsmarkedet.    

Målbeskrivelser

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:
 

Kandidatuddannelser:

2019-ordningen

2018-ordningen
 

KA-tilvalg

2019-ordningen

 

Alle studieordningerne findes her.

Der gennemgås ved holdundervisning suppleret med gruppearbejde teorier om og undersøgelser af sprog og psykologi. Studerende skal aktivt diskutere teorierne og deres bagvedliggende antagelser og kritisk forholde sig til deres sprogpsykologiske potentiale. Samtidig skal studerende gennem øvelser løbende forholde teorier og undersøgelser til aktuelle problemstillinger, der knytter sig til beskæftigelse inden for deres fagområde.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 146,5
  • I alt
  • 412,5
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Bunden hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Bunden hjemmeopgave