HSSK0012EU SPS; Sprogpsykologisk emne/Sprogpsykologisk tilvalgsemne: Introduktion til klimaforandringskommunikation

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Introduction to Climate Change Communication

Uddannelse

Sprogpsykologi

Kursusindhold

Kurset henvender sig især til studerende som ønsker at ’komme ind i kampen’ og bruge/styrke sin humanistiske faglighed i forhold til klimakrisen.

Kursister vil blive introduceret til international forskning i klimaforandringskommunikation (forkortet CCC, efter Climate Change Communication) med særlig vægt på sprogpsykologiske perspektiver, dvs. krydsfeltet mellem sprogvidenskabelige og psykologiske perspektiver.

Pensum kombinerer aktuel CCC og mere klassisk sprogpsykologi. De fleste tekster vil være på Engelsk. Cases inkluderer klimaforandringskommunikation igennem skriftsprog, billedrepræsentation (=climate visuals), og talesprog i mundtlig interaktion, og de vil repræsentere et bredt udsnit af forskellige genrer og kommunikationssituationer, eksempelvis videnskabelig formidling, skriftlig og mundlig debat, journalistisk repræsentation og uformel samtale.

Kurset afsluttes med en fri skriftlig hjemmeopgave (med vejledning). Det forventes at deltageren selv identificerer en konkret problemstilling der relaterer sig til klimaforandringskommunikation og arbejder selvstændigt på at besvare emnet med inddragelse af relevant teori og evt. empiri. 

Målbeskrivelser

Kursusspecifikke mål for KA-studerende
Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om:

 • problemer, teorier, metoder og tilgange som knytter sig til studier af Klimaforandringskommunikation


Færdigheder i at:

 • applicere ovennævnte viden i form af teoretiske diskussioner og/eller empiriske analyser, som tjener til at løse klimaforandringsproblematikker  


Kompetencer i at:

 • vurdere, hvilke teorier og tilgange der bedst belyser omfattende og akutte klimaforandringsproblematikker, herunder deres specifikke muligheder og begrænsninger
 • vurdere, hvad man kan bruge denne viden om klimaforandringsproblematikker, som disse teorier og tilgange kan fremproducere, til


Kursusspecifikke mål for BA-studerende

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om:

 • problemer, teorier, metoder og tilgange som knytter sig til studier af Klimaforandringskommunikation


Færdigheder i at:

 • applicere ovennævnte viden i form af teoretiske diskussioner og/eller empiriske analyser, som tjener til at løse klimaforandringsproblematikker 


Kompetencer i at:

 • vurdere, hvad man kan bruge denne viden om klimaforandringsproblematikker, som disse teorier og tilgange kan fremproducere, til


Studieordninger
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Sprogpsykologi:

Kandidatuddannelser:

2019-ordningen
2018-ordningen


KA-tilvalg
2019-ordningen

BA-tilvalg:

2019-ordningen
 

Alle studieordningerne findes her.

Der vil primært blive tale om holdundervisning. Men da eksamensformen er fri skriftlig hjemmeopgave, tilbydes der også individuel vejledning. Undervisningen vil også indebære gruppearbejde – deltagelse i arbejdsgrupper er en forudsætning for at følge kurset.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 160,5
 • I alt
 • 412,5
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Fri hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Fri hjemmeopgave, jf. de særlige bestemmelser i studieordningen